Размер на шрифта: A A A Назад

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. В…

Прочетете повече

​​​​​​​Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за…

Прочетете повече

Списък с допуснати и недопуснати кандидати за позициите „Младежки работник“ и „Образователен медиатор“ към Младежки международен център Бургас

  СПИСЪК С допуснати и недопуснати кандидати за позициите „Младежки работник“ и „Образователен медиатор“ към Младежки международен център Бургас В І-вия етап от процедурата за подбор на кандидати за длъжността „Младежки работник“ и „Образователен медиатор“ на Младежки Международен център Бургас, който се провежда в рамките на проект “Създаване на Младежки…

Прочетете повече

Съобщение до Тодор Александров Марков

Съобщение до Тодор Александров Марков, с постоянен и настоящ адрес: гр. Бургас, кв. „Сарафово“, ул. „Баба Тонка“ №4     ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ ”ЦАУ ИЗГРЕВ     ДО Г-Н ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ МАРКОВ УЛ. „БАБА ТОНКА“ №4 КВ. САРАФОВО ГР. БУРГАС   Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс…

Прочетете повече

Съобщение до Марио Борисов Андреев

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО МАРИО БОРИСОВ АНДРЕЕВ БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“ №20, ВХ. Б, ЕТ.5, АП.17 ГР. СОФИЯ На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №3202/01.11.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която…

Прочетете повече

Съобщение за одобряване на измение на ПУП-ПРЗ за УПИ по плана на кв.Победа

ОБЩИНА БУРГАС   ДО РОСИЦА ПЕТРОВА ИВАНОВА ГР. БУРГАС, КВ. „ПОБЕДА“ УЛ. „СТРАЦИН“ № 4   ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ГР. БУРГАС, КВ. „ПОБЕДА“ УЛ. „СТРАЦИН“ № 4   КЕРАНКА ГЕОРГИЕВА БУНАЛОВА ГР. БУРГАС, Ж.К. МЕДЕН РУДНИК № 53 ВХ.3 ЕТ.5 АП.63   ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ГР. БУРГАС, КВ. „ПОБЕДА“ УЛ.…

Прочетете повече

Уведомление за откриване на производство за издаване на Общ административен акт за оптимизиране на сградния фонд, който ползват СУ „Добри Чинтулов“ - Бургас, СУ „Йордан йовков“ – Бургас, АЕГ „Гео Милев“ – Бургас и НЕГ „Гьоте“ – Бургас

На основание чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс откривам производство по издаване на общ административен акт за Оптимизиране на сградния фонд, който ползват СУ „Добри Чинтулов“ - Бургас, СУ „Йордан Йовков“ – Бургас, АЕГ „Гео Милев“ – Бургас и НЕГ „Гьоте“ – Бургас. Съображения за издаване на…

Прочетете повече

Проект на Наредба за организиране и провеждане на обществени обсъждания от Община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 26.11.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредбата за организиране и провеждане на обществени обсъждания в община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас, както и на следния електронен адрес: [email protected] Дата…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ

До всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че за УПИ I-17, II-17, III-17, IV-17, V-17, VI-17 и VII-17 в кв.144 по плана на „Районен център“, ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас, представляващи съответно ПИ с идентификатори 07079.653.147, 07079.653.146, 07079.653.145, 07079.653.144, 07079.653.143, 07079.653.142 и 07079.653.141 по КККР на гр. Бургас, е изготвен проект…

Прочетете повече