Размер на шрифта: A A A Назад

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. В…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за…

Прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА ГРУДЕВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА ГРУДЕВА КВ. САРАФОВО, УЛ. „КОМСОМОЛСКА“ №24 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №3422/24.11.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която се определя собственика…

Прочетете повече

​​​​​​​Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за…

Прочетете повече

Съобщение до Вера Тенева и Милен Костадинов собственици на ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.614.172 ПО КК гр.Бургас

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-ЖА ВЕРА ИВАНОВА ТЕНЕВА И Г-Н МИЛЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ – СОБСТВЕНИЦИ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.614.172 ПО КК НА ГР. БУРГАС (УПИ ХVI-7325, КВ.48 ПО ПУП-ПРЗ НА ЖК „ВЪЗРАЖДАНЕ“, УЛ. „ДЕБЕЛТ“ №7, ГР. БУРГАС)   Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1…

Прочетете повече

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Хр. Колев   Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение: „Поставяне на два броя ветрогенератори, трафопост и изграждане…

Прочетете повече

Съобщение до Петър Пейков Петров, Николинка Николова Илиева, Димитринка Атанасова Кирова, Тодор Атанасов Илиев

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ПЕТЪР ПЕЙКОВ ПЕТРОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. АНТОН ИВАНОВ №26Б ГР. БУРГАС НИКОЛИНКА НИКОЛОВА ИЛИЕВА КВ. САРАФОВО, УЛ. ОКТОМВРИ №35 ГР. БУРГАС ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА КИРОВА КВ. САРАФОВО, УЛ. АНТОН ИВАНОВ №26Б ГР. БУРГАС ТОДОР АТАНАСОВ ИЛИЕВ КВ. САРАФОВО, УЛ. ОКТОМВРИ №35…

Прочетете повече

Списък с допуснати и недопуснати кандидати за позициите „Младежки работник“ и „Образователен медиатор“ към Младежки международен център Бургас

  СПИСЪК С допуснати и недопуснати кандидати за позициите „Младежки работник“ и „Образователен медиатор“ към Младежки международен център Бургас В І-вия етап от процедурата за подбор на кандидати за длъжността „Младежки работник“ и „Образователен медиатор“ на Младежки Международен център Бургас, който се провежда в рамките на проект “Създаване на Младежки…

Прочетете повече

Съобщение до Тодор Александров Марков

Съобщение до Тодор Александров Марков, с постоянен и настоящ адрес: гр. Бургас, кв. „Сарафово“, ул. „Баба Тонка“ №4     ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ ”ЦАУ ИЗГРЕВ     ДО Г-Н ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ МАРКОВ УЛ. „БАБА ТОНКА“ №4 КВ. САРАФОВО ГР. БУРГАС   Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс…

Прочетете повече