Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение на Община Бургас

Община Бургас съобщава Заповед №159/24.01.2017г. на Зам.-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, издадена на основание чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Бургас, съобщава на Валентин Атанасов Донев, с постоянен адрес: гр. Бургас, бул. „Демокрация“ №18 и настоящ адрес: гр. Бургас, бул. “Захари Стоянов“…

Прочетете повече

Съобщение за обществено обсъждане

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС Във връзка с влизането в сила на нови Подробни устройствени планове (ПУП), и постъпили предложения от граждани, Община Бургас ще проведе обществено обсъждане за именуване и преименуване на улици. Същото ще се осъществи онлайн през платформата Зуум на 7 декември /вторник/, от 16,00 часа в две…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас,ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00 часа, за връчване на Акт за установяване на…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици по плана на зона "В", ж.р."Меден Рудник", представляващи ПИ с идентификатори 07079.653.661, 07079.653.660, 07079.653.662 и 07079.653.663 по КККР на гр.Бургас.

До Всички заинтересовани собственици   Уведомяваме Ви, че със Заповед № 3478/25.11.2021г. на Заместник кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-10,51,52, VIII-10, IX-10 и X-52 в кв.117, по плана на зона “В“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас, представляващи ПИ с…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. В…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

        Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ II-364, III-365 и XXI-380 в кв.50 по плана на кв.„Рудник-Черно море“, гр.Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ II-364, III-365 и XXI-380 в кв.50 по плана на кв.„Рудник-Черно море“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.711.634, 07079.711.365 и 07079.711.380 по КК на гр.Бургас.   ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ИЗГРЕВ“ СЪОБЩЕНИЕ ДО КАТЕРИНА ДИМИТРОВА КОВАЧЕВА Ж/К„ЛАЗУР“…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за…

Прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА ГРУДЕВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА ГРУДЕВА КВ. САРАФОВО, УЛ. „КОМСОМОЛСКА“ №24 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №3422/24.11.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която се определя собственика…

Прочетете повече