Събития и информация от: Четвъртък, 8 Февруари 2024

Новини

Кметът предлага нова програма за здравните служби в съставните селища на община Бургас

Кметът Димитър Николов предлага цялостна програма за подобряване на достъпа и условията за предоставяне на медицински и здравни грижи в извънболничната помощ в населените места на община Бургас до 2027 г. Предложението ще бъде разгледано на предстоящата февруарска сесия на Общинския съвет.

Коя е твоята дума за изминалата година – сподели в „Поетични реплики” на 8 февруари

Четвъртото издание на „Поетични реплики” ще събере младите автори от бургаските гимназии, както и всички, които ценят поетичното слово, на 8 февруари, четвъртък, от 18.00 часа, в Центъра за съвременно изкуство и библиотека. Спазвайки идеята на формата, отново има зададен мисловен ориентир и той е: „Коя е вашата дума за 2024-та година? Споделете в стихове!”…

Общината с проект за модернизация на осветлението в „Славейков“, „Зорница“, „Лазур“ и ЦГЧ

След като през последните няколко години Община Бургас обнови осветлението във всички съставни селища, в доста квартали и по протежението на 22 основни улици и булеварди, тя има желанието да продължи нататък. За целта е изготвен проект, с който да се кандидатства за осигуряване на външно финансиране по Националния план…

Книгата „Вяра, надежда и любов за децата на България“ събра творбите на талантливи ученици от цялата страна

Излезе от печат девети том на сборника „Вяра, надежда и любов за децата на България". Той бе финансиран и благословен от Негово Високопреосвещенство Сливенски митрополит Иоаникий. Всяка година организаторите на Национален конкурс „Рождество на Спасителя“ са имали неговата подкрепа и Центърът за подкрепа на личностното развитие благодари посмъртно на тази…

23 бургаски преподаватели преминаха обучение за ментори по общинската програма „Млади учители“

Първите 23 бургаски преподаватели преминаха обучение по обновената програма на Община Бургас – „Млади учители“. Целта е педагозите с повече опит да оказват подкрепа и да бъдат ментори на новоназначените учители в началото на кариерния им път. Двудневният обучителен семинар на тема „Подкрепа на новоназначени учители“ се състоя в Конгресния…

Студенти и докторанти от цял свят си дават среща на Юбилейна конференция в Бургаски свободен университет

XXV Юбилейна конференция за Студентско научно творчество ще се проведе в БСУ на 18 април 2024 г.. Инициативата е с международно участие и се провежда под патронажа на Еврокомисаря по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта - г-жа Илиана Иванова. През последния четвърт век  повече от осем хиляди студенти…

Обяви и съобщения

Съобщение за публикувано в ДВ съобщение за одобрен ПУП-ПП за утвърждаване на трасе

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС     В Държавен вестник бр.11 от 06.02.2024г. е обнародвано:   - Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ до заинтересованите собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че с Решение №5-10/19.12.2023г. на Общински съвет Бургас е одобрен Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП –…

Резултати от проведени конкурси

ПРОТОКОЛ От проведено събеседване за длъжността Консултант в енергиен офис на срочен трудов договор

ПРОТОКОЛ От проведено събеседване за длъжността Консултант в енергиен офис на срочен трудов договор   Днес, 25.01.2024г. от 11 часа се проведе събеседване в стая № 404 в сградата на Община Бургас на ул. „Александровска“ № 26 с одобрените по документи кандидати и издържалите теста за длъжността Консултант в енергиен…

ПРОТОКОЛ №10/07.02.2024г. От проведено събеседване на длъжността „Социален работник“ – 1бр. На пълен работен ден в Защитено жилище за лица с психични разстройства ОБЩИНА БУРГАС

ПРОТОКОЛ №10/07.02.2024г. От проведено събеседване на длъжността „Социален работник“ – 1бр. На пълен работен ден в Защитено жилище за лица с психични разстройства ОБЩИНА БУРГАС     Днес, 07.02.2024г. от 1600ч. до 1700ч. се проведе събеседване в ЗЖЛПР гр.Бургас, ул.“Кооператор“ №32, с одобрените по документи кандидати за длъжността „Социален работник“.…

Разрешения

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ ПО ЧЛ. 63, АЛ. 2, ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА № 47/08.02.2024 ГОД.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ ПО ЧЛ. 63, АЛ. 2, ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА № 47/08.02.2024 ГОД. Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах подписка № 94-01-11150/31.03.2023г. и изготвеният констативен протокол, в предвид преминалите изкопни дейности по подмяна на подземни комуникации и…

Информация и Решения за ОВОС на инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на А. Кузманов, В. Ненчева и Г. Грудов

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:   ”Изграждане на четири жилищни сгради в УПИ V-1216, кв.16 по плана на кв.…

Образователна инфраструктура

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СГРАДА И ОБЗАВЕЖДАНЕ В ДГ „ВЪЛШЕБСТВО“, ГР. БУРГАС, ВКЛ. ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТ

Основната цел на проекта е модернизация на сграда, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна среда в Детска градина „Вълшебство“. Специфични цели:  ► Осигуряване на модерна, здравословна и безопасна среда за обучение и възпитание; ► Създаване на условия за равен достъп до желаното образование, включително за тези…

Заповед за определяне поименния състав на ОбщКБДП и нейните актуализации

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОИМЕННИЯ СЪСТАВ НА ОБЩКБДП И НЕЙНИТЕ АКТУАЛИЗАЦИИ

Актуализация  към 8.4.2024г. ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД № 1094 / 04.04.2024 г. На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.167 в, ал.2 и ал.4 от Закона за движение по пътищата вр. с чл.3 от Правила, утвърдени от председателя на Държавна…

Графици на редовните заседания на ОбщКБДП

ГРАФИК ЗА 2024Г.

Актуализация  към 8.2.2024г. ГРАФИК НА ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРИ ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2024 Г.       ЗАСЕДАНИЯ ЗА 2024 г. 1-во тримесечие 2-ро тримесечие 3-то тримесечие 4-то тримесечие 22.02.2024г. 11.04.2024г. 29.08.2024г. 24.10.2024г. 27.06.2024г. 28.11.2024г.   Забележка: Съгласно чл.14, ал. 1 от Правилата за дейността…

Left arrow Април 2024 Right arrow
ПнВтСрЧтПтСбНд
6
14
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30