Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ПО ПЛАНА НА ЦГЧ

Изх.№ 94-01-6792/16/14.04.2021г. ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА  УПИ Х-1055, УПИ ХI-1054  в кв.118  ПО ПЛАНА НА ЦГЧ, ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР  07079.608.171 , 07079.608.172 ПО КК НА ГР. БУРГАС       Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план – План…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на ЦГЧ

Изх.№ 94-01-6792/16/14.04.2021г. ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА  УПИ Х-1055, УПИ ХI-1054  в кв.31  ПО ПЛАНА НА ЦГЧ, ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР  07079.610.253 ПО КК НА ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за  застрояване /ПУП-ПРЗ/…

Прочетете повече

Съобщение до Стефка Тодрова Ралева, Христо Ралинов Ралев, Мирослав Ралинов Ралев

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДО СТЕФКА ТОДОРОВА РАЛЕВА  Ж.К. „ЛАЗУР“, БЛ.52, ВХ.1, АП.5 ГР. БУРГАС   ХРИСТО РАЛИНОВ РАЛЕВ  УЛ. „ШИПКА“ №11 ГР. БУРГАС,   МИРОСЛАВ РАЛИНОВ РАЛЕВ  УЛ. „ШИПКА“ №11 ГР. БУРГАС   На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че са…

Прочетете повече

Съобщение до Димитър Иванов Иванов и Калинка Василева Радева

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДО ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ Ж.К. „ИЗГРЕВ“, БЛ.44, ВХ.1, ЕТ.2, АП.6 ГР. БУРГАС   КАЛИНКА ВАСИЛЕВА РАДЕВА  ПЕТИ КИЛОМЕТЪР №12 ГР. БУРГАС   На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №728/16.03.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство,…

Прочетете повече

Съобщение до Добри Йорданов Радев

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДО ДОБРИ ЙОРДАНОВ РАДЕВ ПЕТИ КИЛОМЕТЪР №12                                                          ГР. БУРГАС   На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №727/16.03.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която сте…

Прочетете повече

Съобщение до Георги Иванов Колев

С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДО ГЕОРГИ ИВАНОВ КОЛЕВ  ПЕТИ КИЛОМЕТЪР №11                                                          ГР. БУРГАС На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №723/16.03.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която сте определен за…

Прочетете повече

Съобщения до Георги Василев Александров, Румен Радев Илиев, Янка Костова Петрова, Ивайло Невелинов Николов, Борислав Цветанов Първанов, Кремена Миленова Първанова, Елена Стоянова Димитрова, Християн Бориславов Иванов, Юлия Динева Динева

СЪОБЩЕНИЕ до Георги Василев Александров Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява лицeто Георги Василев Александров за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на нарушения на чл.…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДО ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА НИКОЛОВА  Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“, БЛ.513, ЕТ.1, АП.1 ГР. БУРГАС   ДИМО ПЕТКОВ ПЕТКОВ  ВИЛНА ЗОНА „МИНЕРАЛНИ БАНИ“, УЛ. 5-ТА №32 ГР. БУРГАС   ДИЯН ПЕТКОВ ПЕТКОВ Ж.К. „ЗОРНИЦА“ БЛ.72, ЕТ.4, АП.10 ГР. БУРГАС     На…

Прочетете повече

Съобщение до Денко Иванов Господинов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДО ДЕНКО ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ Ж.К. „ВЪЗРАЖДАНЕ“, БЛ.42, ВХ.5, ЕТ.2, АП.4 ГР. БУРГАС     На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №726/16.03.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас,…

Прочетете повече