Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

СТАРТИРА ИЗПЛАЩАНЕТО НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СИК – ПО БАНКОВ ПЪТ И НА КАСА

Община Бургас съобщава, че стартира изплащането на възнагражденията на СИК след проведените на 04.04.2021 г. избори за народни представители. Превеждането по банков път става днес, 21.04.2021 г. Изплащането на възнагражденията в брой ще бъде осъществено по районните кметства:               № Ц А У С  И …

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за…

Прочетете повече

ЗАПОВЕД №1052/26.04.2021 г.за извършване на проверка на адресна регистрация или промяна на адрес в следния състав

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД № 1052/26.04.2021 г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б, ал. 1, изр. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)  и във връзка с подадени писмени сигнали от собственици на имоти с…

Прочетете повече

Съобщение за обнародвано обявление в Държавен вестник бр.24 от 23.04.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ ОБЩИНА БУРГАС   В Държавен вестник бр.34 от 23.04.2021г. е обнародвано:   -Съобщение, че е изработен проект за Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП-ПУР) и изменение на План за улична регулация (ПУП-ПУР) за обособяване на нови обслужващи улици за достъп до ПИ от о.т.40, о.т.53,…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ XXX– 57 кв.16 по плана на кв „Крайморие“ гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.234 и 07079.30.232 по КК на гр.Бургас

Изх.№ 94-01-4840/1/23.04.2021г.       С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ XXX– 57 кв.16 по плана на кв „Крайморие“ гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.234 и 07079.30.232  по КК на гр.Бургас Уведомяваме Ви, че е с изготвен проект за…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

            Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел КПС, Община Бургас, ул.„Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.  …

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици по плана на местност "Сулу дере", землище Меден Рудник

ДО Всички заинтересовани собственици   Уведомяваме Ви, че за УПИ IV-377 /бивш имот пл.№377/, по плана на местност „Сулу дере“, землище „Меден Рудник“, гр. Бургас, представляващ ПИ 07079.9.267 по КККР на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ. Същият е изложен в ст.4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане”, всеки работен…

Прочетете повече

Съобщение за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ по плана на ж.к."Изгрев"

ДО МАРИЯ ДИМОВА КОЛЕВА ГР.БУРГАС, Ж.К.“МЕДЕН РУДНИК“, БЛ.85, ВХ.1, ЕТ.6, АП.15   КРАСИМИРА СТОЯНОВА ИВАНОВА ГР.БУРГАС, Ж.К.“ИЗГРЕВ“, БЛ.126, ЕТ.4, АП.8   МИРОСЛАВ ВЪЛЧЕВ ИВАНОВ ГР.БУРГАС, Ж.К.“ИЗГРЕВ“, БЛ.126, ЕТ.4, АП.8   „Д-Р МАНОЛОВА-АМБ. ЗА ИНД.ПР.ЗА СП.МЕД.ПОМОЩ“ ГР.БУГРАС, Ж.Р.“МЕДЕН РУДНИК“№85, ВХ.А, ЕТ.6, АП.15   КРАСИМИР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ ГР.БУРГАС, Ж.К.“ЗОРНИЦА“№18, ВХ.12, ЕТ.12, АП.1…

Прочетете повече

Съобщение до собственици за издадена заповед, с която се одобрява изменение на ПУП-ПРЗ по плана на ЦГЧ

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ ЦАУ "ПРИМОРИЕ" Изх.№ 94-01-33761/16/21.04.21г.    СЪОБЩЕНИЕ   До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в УПИ XIII- 974 и УПИ XII-979  в кв.120 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор  07079.611.16 и 07079.611.21 по КК на гр. Бургас   Уведомяваме Ви, че е…

Прочетете повече