Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

До всички собственици на съществуваща сграда с идентификатор 07079.609.253.1 по КК на гр. Бургас, находяща се в УПИ III-1960, кв. 25 по плана на ЦГЧ-Бургас, ПИ с идентификатор 07079.609.253 по КК на гр. Бургас, на административен адрес: ул. Алеко Богорид

СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас уведомява всички собственици, че в изпълнение на Решение №43-6/26.06.2018 г. на общински съвет Бургас е възложила изготвяне на инвестиционен проект за извършване на ремонтно-възстановителни дейности по фасадите на съществуващата сграда с идентификатор 07079.609.253.1 по КК на гр. Бургас, находяща се в УПИ III-1960, кв. 25 по…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици на съществуващата сграда с идентификатор 07079.612.287.1 по КК на гр. Бургас, находяща се в УПИ IV, кв. 84 по плана на ЦГЧ-Бургас, на административен адрес: ул. Александровска 79, гр. Бургас

Писмо изх. №94-01-38024(5)/25.02.2021 г. на Община Бургас.     СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас уведомява всички собственици, че в изпълнение на Решение №61-16/27.08.2019 г. на общински съвет Бургас и  във връзка с постъпило заявление с вх. №94-01-38024/08.11.2019 г. е възложила изготвяне на инвестиционен проект за извършване на ремонтно-възстановителни дейности по архитектурно-строителна…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици на съществуващите сгради с идентификатори 07079.610.243.1 и 07079.610.362.1 по КК на гр. Бургас, находящи се в УПИ I, кв. 42 по плана на ЦГЧ-Бургас, на административен адрес: ул. „Александровска“ № 15-17, 19, гр. Бургас –

Писмо изх. №94-01-7045/25.02.2021 г. на Община Бургас. СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас уведомява всички собственици, че в изпълнение на Решение №61-16/27.08.2019 г. на общински съвет Бургас е възложила изготвяне на инвестиционен проект за извършване на ремонтно-възстановителни дейности по архитектурно-строителна недвижима културна ценност  „Жилищно-търговска сграда бивша на Исмаил Джалилов, ул. „Първи май“/ул. „Граф…

Прочетете повече

Съобщение до г-н Александр Васильевич Поляков

Съобщение до г-н Александр Васильевич Поляков, със административен адрес : гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 159, ет. 3, ап. А.29. Община Бургас, на основание чл. 61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на г-н Александр Васильевич Поляков, със административен адрес : гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 159, ет. 3, ап.…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: БЛ.33, БЛ.90 И БЛ.91 Ж.К.“ИЗГРЕВ“,  ГР.БУРГАС И СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.501.131.1 ПО КК НА ГР.БУРГАС В Ж.К.“ИЗГРЕВ“,  ГР.БУРГАС     Публикувано на : понеделник,  01 март 2021 год. Валидно :  понеделник,  15 март 2021 год.   ОБЩИНА БУРГАС   ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици за разработен проект за ПУП-ПРЗ по плана на ПЗ "Победа", кв.8

До всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че за ПИ с идентификатор 07079.660.455 по КК на гр. Бургас, кв.8 по плана на ПЗ „Победа“, гр. Бургас е разработен проект за ПУП-ПРЗ, с който се обособяват нови УПИ XVIII и УПИ XIХ, кв.8 по плана на ПЗ „Победа“, гр. Бургас. Същият е…

Прочетете повече

Съобщение за издадени заповеди за разрешения за изработване на проект ПУП-ПРЗ за местност "Лозята", кв.Банево, по пана ПЗ Юг-Запад, кв.Сарафово, с.о."Бизес парк", кв.Ветрен, зона 13/Смф по ОУП, ж.к.Лазур, кв.Крайморие, гр.Българово, кв.Банево...

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №499/25.02.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.124а, ал.2, чл.16 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за…

Прочетете повече

Съобщение за издадени заповеди за разрешения за изработване на проект ПУП-ПРЗ за местност "Лозята", кв.Банево, по пана ПЗ Юг-Запад, кв.Сарафово, с.о."Бизес парк", кв.Ветрен, зона 13/Смф по ОУП, ж.к.Лазур, кв.Крайморие, гр.Българово, кв.Банево, м."Черна го

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №499/25.02.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.124а, ал.2, чл.16 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за…

Прочетете повече

Съобщение до Любомир Василев Тенев

ДО ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ТЕНЕВ НАЕМАТЕЛ НА ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ С АДРЕС: Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК”, БЛ. 126, ВХ. 5, ЕТ. 4, АП. 70 /среден/, ГР. БУРГАС   Община Бургас, на основание чл. 26, ал. 2 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомява Любомир Василев Тенев, че с…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици с административне адрес: ж.к."Славейков", бл.113

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ СОБСТВЕНИЦИ НА ОБЕКТИ В СГРАДА  С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.602.293.2 ПО КККР НА ГР.БУРГАС С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР.БУРГАС, Ж.К.“СЛАВЕЙКОВ“ БЛ.113 Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж №О-16/25.02.2021г. за обект: „ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И ОБЕДИНЯВАНЕ НА БУКМЕЙКЪРСКИ ПУНКТ НА ЕВРОФУТБОЛ - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.602.293.2.75 ПО КК НА ГР.…

Прочетете повече