Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН"

Размер на шрифта: A A A Назад
Четвъртък, 26 Април 2012
Публикувано от: Петя Чакърова
Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН"

Община Бургас е една от пилотните общини в реализирането на Националната Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", базирана на подписано споразумение между Министерството на здравеопазването и Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" е най-мащабната превантивна здравна програма у нас, която работи в партньорство с държавни институции, общински власти, медицински учредения, неправителствени организации, училища. Тя се финансира от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.
Програмата действа от 2004 година, когато е подписано първото споразумение между Фонда и Министерството на здравеопазване.
Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария е създаден пред 2002 год. с цел- значително увеличаване на финансовите средства, отделяни за борба срещу трите най-унищожителни болести на света, както и за насочване на тези средства към региони с най-голяма нужда.
Дейностите и услугите на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" са организирани в девет компонента. Тази организация има за цел да осигури изпълнението на интегриран и балансиран подход за борба срещу ХИВ/СПИН чрез превенция, диагностика, лечение, грижи и подкрепа за хората, засегнати от заболяването.

КОМПОНЕНТ 1: "Създаване на подкрепяща среда за устойчив национален отговор на ХИВ/СПИН в България."

КОМПОНЕНТ 2: "Укрепване на научните основи за целенасочен и ефективен национален отговор на ХИВ/СПИН."

КОМПОНЕНТ 3: "Увеличаване на обхвата на доброволното консултиране и изследване за ХИВ чрез мрежа от ниско прагови услуги с фокус върху групите с най-голям риск."
КОМПОНЕНТ 4: "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващи наркотици /УИН/ чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции."

КОМПОНЕНТ 5: "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромска общност, които са в най-голям риск /15-25 год./ чрез увеличаване на обхвата на групата с услуги за превенция и насочване, базирани в общността."

КОМПОНЕНТ 6: "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на проституиращите мъже и жени чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции."

КОМПОНЕНТ 7: "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младежи."

КОМПОНЕНТ 8: "Осигуряване на качествено проследяване, лечение и грижи за всички хора, живеещи с ХИВ."

КОМПОНЕНТ 9: "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на мъжете, които правят секс с мъже /МСМ/ чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции."

Основната цел на Програмата е да се задържи ниското ниво на разпространение на ХИВ в страната. Тази цел ще бъде постигната чрез укрепване на инфраструктурата и изграждане на капацитет в националния отговор по проблемите на ХИВ/СПИН; намаляване на рисковото поведение сред уязвимите групи; осигуряване на достъп на целевите групи и хората, живеещи с ХИВ/СПИН, грижи и адекватно лечение. Програмата е насочена към предоставяне на подходящи и качествени, здравни и социални услуги за целевите групи на различни нива на интервенция, повишаване на експертните знания и умения и институционалната ангажираност, както и осъществяване на значителни позитивни промени в общностите норми, рисковото сексуално поведение и поведението, свързано с употребата на наркотици, по отношение на превенцията и контрола на ХИВ/СПИН в България.

На територията на Община Бургас се работи по осем компонента на Програмата.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 797 Последна промяна: 14:44:34, 02 ноември 2012