Новият линеен ускорител за Бургас е избран, започва строеж на бункера

Размер на шрифта: A A A Назад
Вторник, 5 Март 2013
Публикувано от: Стефан Минчев
Новият линеен ускорител за Бургас е избран, започва строеж на бункера

До края на годината в Бургас трябва да заработи линеен ускорител от последно поколение. Той ще бъде монтиран в специален бункер, чието строителство започва скоро.

Парите за новите придобивки идват по проекта "РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС", Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 "Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации"; Операция 1.1: "Социална инфраструктура"; Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие".

Към днешна дата има избран доставчик и модел на високотехнологичната медицинска апаратура. Бургас ще се сдобие с мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор от марката ELEKTA, плюс система за планиране на лъчелечението, дозиметрична апаратура и устройства за имобилизация на пациенти с онкологични заболявания.

Има и избран изпълнител за строителството на бункера, който може да започне работа след изтичане на законовия срок за обжалване. Към съоръжението ще бъдат изградени необходимите обслужващи помещения - мулажна лаборатория, кабинет, чакалня, съблекалня, санитарни възли. Всичко това ще се намира до сградата на сега съществуващия онкологичен диспансер /зад Трета поликлиника/.

Общата стойност на проекта е 6.5 милиона лева. 4 милиона струва само линейният ускорител. Община Бургас добавя 125 000 свои лева, за да извърши необходими дейности, останали извън обхвата на проекта - благоустрояване, обособяване на паркоместа, озеленяване, вертикална планировка.

Предстои обучение на екипа, който ще обслужва новата техника. Той е съставен от инженер, физици, лекари и лаборанти. Задължителен е синхронът между доставчика на ускорителя и строителя на бункера, за да уточнят габаритите и да покрият всички изисквания за безопасност. Гаранционното обслужване на медицинските изделия включва актуализация и поддръжка на софтуера.

Очаква се новият линеен ускорител да обслужва между 500 и 600 пациента годишно. Той ще удължи продължителността на техния живот, ще подпомогне тяхната социална и трудова реализация.

В предишните 4 години Община Бургас неизменно залагаше във всеки следващ бюджет средства за дооборудване и модернизация на Комплексния онкологичен център. Така той се сдоби с нови апарати за повърхностна и полудълбока рентгенова терапия на раковите заболявания. Линейният ускорител е най-мощното и модерно средство за дълбока терапия, което може да унищожава раковите клетки, където и да се намират в човешкото тяло. С неговото закупуване Община Бургас затваря цикъла, осигурявайки на своите жители пълния капацитет на тази медицинска услуга.

"Бургазлии повече няма да ходят в София, Варна и Пловдив да си лекуват онкологичните заболявания. Длъжни бяхме да осигурим такава услуга тук, на място. Вярвам, че линейният ускорител ще спаси и удължи много човешки животи. Това е една от най-важните инвестиции, случвали се в нашия град", каза кметът Димитър Николов.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 33812 Последна промяна: 15:33:41, 29 януари 2021