Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: вторник, 29 октомври 2013
Валидно до: вторник, 12 ноември 2013

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на ПОКАНА/АУЗД

Име на задълженото лице

Булстат

ЕГН

Вид

Задълж

Вид на документа

1

10116/29.10.2013 г.    

 

ВИЛИЯНА ПЕТКОВА ИВАНОВА

 

 

ПДП№5389, 5388/26.09.2013 г.

2

1414/29.10.2013 г.    

СПАЙДЪР ЕООД

 

 

ПДП№5389, 5388/26.09.2013 г.

3

5024/29.10.2013 г.    

 

АНДРЕАС ЩЬОСЕЛ

 

 

ПДП№4655, 4656/15.08.2013 г.

4

2585/29.10.2013 г.    

СПАС ЛАМБОВ АТАНАСОВ

 

 

 

ПДП№5377/26.09.2013 г.

5

5203/29.10.2013 г.    

 

СТАНИСЛАВ ДИМЧЕВ ГЕОРГИЕВ

 

 

АУЗД №5203, 5201/30.09.2013 г.

 

6

3176/29.10.2013 г.    

АСЕН МИНКОВ ЧАНКОВ

 

 

АУЗД№3176/10.12.2011 г.

ПДП№5379/26.09.2013 г.

7

2646/29.10.2013 г.    

ХИЛТОП - СТРОИТЕЛСТВО И ДИЗАЙН

 

 

ПДП№4723,4724/12.06.2013 г.

8

 

2938/29.10.2013 г.    

СИЙКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

 

 

ПДП№5378/26.09.2013 г.

9

8794/29.10.2013 г.    

 

МАРИНА НЕНЧЕВА КОВАЧЕВА

 

 

 

ПДП №5387,5386,5385/26.09.2013 г.

10

5958/29.10.2013 г.    

 

 

ГЕОРГИ ХРИСТОВ СТОЯНОВ

 

 

ПДП№5383/26.09.2013 г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 29.10.2013 г. до 12.11.2013 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2617 Последна промяна: 15:23:09, 29 януари 2021