ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци

Петък, 29 Ноември 2013
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ПРОЕКТ 

Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци (приета от Общински съвет - Бургас, Протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. Протокол № 17 от 29.01.2009г. протокол № 17, т.4 от 29.01.2009г., протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г.)

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 29.11.2013г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет - Бургас, Протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. Протокол № 17 от 29.01.2009г. протокол № 17, т.4 от 29.01.2009г., протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г.

 Предложенията  могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26 или на следните интернет - адреси: [email protected], [email protected]

Файлове:

Проект на наредба

Мотиви

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 597 Последна промяна: 09:04:17, 29 ноември 2013