Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Бургас

Публикувано на: Четвъртък, 4 Септември 2008, 14:36
Валидно до: Понеделник, 6 Октомври 2008, 14:36

НАРЕДБА за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на ОБЩИНА БУРГАС
ОБЩИНА БУРГАС
На основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 13, чл. 22, ал. 1 ЗМСМА и чл.62 ал.10 от ЗУТ - раздел XI-глава III
(Приета с Решение №............. по Протокол №....... от ................. г. на Общински Съвет - гр. Бургас)


Глава І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.(1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на Община Бургас, независимо от формите на собственост.
(2) Зелената система е предназначена да подобрява жизнената среда и облика на населените места на ОБЩИНА БУРГАС, чрез поддържане на екологична, рекреативна, естетическа и защитно-мелиоративна функции.
(3) Бургаския общински съвет чрез бюджета на ОБЩИНА БУРГАС обезпечава необходимите средства за поддържане на оптимални жизнени условия на декоративната растителност в общинските озеленени площи.

Вижте повече файла:

Файлове:

Наредба - зелена система
Дата: 30.11.-0001 / 00:00

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 11622 Последна промяна: 14:36:49, 04 септември 2008