Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 27 юни 2014
Валидно до: понеделник, 14 юли 2014

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на ПОКАНА/АУЗД

Име на задълженото лице

Булстат

ЕГН

Вид

Задълж

Вид на документа

 

1557/27.06.2014 г.    

АНТОАНЕТА НЕДЕВА РУСЕВА

 

 

АУЗД1557/12.05.2014  г.

 

 

1556/27.06.2014 г.    

КОСТА ГЕОРГИЕВ РУСЕВ

 

 

АУЗД1556/12.05.2014 г.

 

 

3888/27.06.2014 г.    

СНЕЖАНА СЛАВОВА ХРИСТОВА

 

 

 

ПДП3888,3887/29.05.2014 г.

 

2025/27.06.2014 г.    

АТАНАС ДИМОВ АТАНАСОВ

 

 

АУЗД2025/28.05.2014 г.

 

1960/27.06.2014 г.    

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАЗАКОВ

 

 

 

АУЗД1960,1959,1958,1957/27.05.2014 г.

 

1924/27.06.2014 г.    

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА ТЕРЗИЕВА

 

 

АУЗД1924,1923/27.05.2014 г.

 

1927/27.06.2014 г.    

 

ХРИСТИНА РАДОСТИНОВА РАХНЕВА

 

 

АУЗД1927,1928,1299/27.05.2014 г.

 

1920/27.06.2014 г.    

СТЕФАН ИВАНОВ ПЕТРОВ

 

 

АУЗД1920,1919/10.02.2014 г.

 

 

1494/27.06.2014 г.    

ВАНЯ ПЕТРОВА ДЕНЧЕВА

 

 

 

ПДП4274/17.06.2014 г.

 

10084/27.06.2014 г.    

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ МАРКОВ

 

 

АУЗД10084/11.12.2013 г.

 

1830/27.06.2014 г.    

МАРИАН ДОНЧЕВ МИЛКОВ

 

 

АУЗД1830/20.05.2014 г.

 

1501/27.06.2014 г.    

РАШКО ИЛИЕВ ЕНЧЕВ

 

 

ПДП4277/17.06.2014 Г.

 

1498/27.06.2014 г.    

ЦВЕТАНА БОЖИДАРОВА ИНДЖОВА

 

 

 

ПДП4270,4271/17.06.2014 г.

 

1016/27.06.2014 г.    

ИВО ДИМИТРОВ ТОНЧЕВ

 

 

ПДП3829/26.05.2014 г.

 

11123/27.06.2014 г.    

ДИМИТЪР ЗЛАТАНОВ БЕЛЧЕВ

 

 

 

АУЗД11123/19.12.2013 г.

 

9262/27.06.2014 г.    

ВАНЯ СТОЯНОВА СТОЯНОВА

 

 

АУЗД9262,9263/03.12.2013 г.

 

9977/27.06.2014 г.    

МИХАЕЛА ВАЛЕНТИНОВА МИХАЛЕВА

 

 

 

АУЗД9977,9978,9979/10.12.2013 г.

 

94-01-4388/27.06.2014 г.    

ПЕНКА ИВАНОВА СТОЕВА/ГЕОРГИ ИВАНОВ СТОЕВ

 

 

 

АУЗД94-01-4388/05.02.2014 г.

 

11126/27.06.2014 г.    

ТОДОР СТАВРЕВ СТОВРЕВ

 

 

АУЗД11126/19.12.2013 г.

 

10620/27.06.2014 г.    

ПЛАМЕН КОСТОВ ИЛИЕВ

 

 

АУЗД10620/16.12.2013 г.

 

3958/27.06.2014 г.    

СЕМА РАФАИЛОВА ХАДЖИЕВА

 

 

 

ПДП3958/04.06.2014 г.

 

4076/27.06.2014 г.    

СТАНКО ТОДОРОВ ГЪРНЕНКОВ

 

 

ПДП4076,4078/10.06.2014 г.

 

10493/27.06.2014 г.    

АНДРЕЙ ГОШЕВ БАКАЛОВ

 

 

АУЗД10493/14.12.2013 г.

 

8557/27.06.2014 г.    

ИВАН ДИМОВ АТАНАСОВ

 

 

АУЗД8557,8556,8555/25.11.2013 г.

 

1260/27.06.2014 г.    

ВАСИЛ БОРИСОВ ДИМИТРОВ

 

 

 

ПДП3836/26.05.2014 г.

 

1258/27.06.2014 г.    

ВАСИЛ БОРИСОВ ДИМИТРОВ

 

 

ПДП3834/26.05.2014 г

 

1259/27.06.2014 г.    

ВАСИЛ БОРИСОВ ДИМИТРОВ

 

 

ПДП3835/26.05.2014 г.

 

1906/27.06.2014 г.     

ПЕТЪР ДИМИТРОВ САРАЧЕВ

 

 

 

АУЗД1906,1905/26.05.2014 г.

 

3845/27.06.2014 г.    

ГЮСЮМ МЕХМЕДОВА МЕХМЕДОВА

 

 

 

ПДП3845/26.05.2014 г.

 

4279/27.06.2014 г.    

ЕЛЕНА НЕОФИТОВА ГРУДЕВА

 

 

ПДП4279,4278/17.06.2014 г.

 

1126/27.06.2014 г.    

 

БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА

 

 

ПДП4266,4265,4264,4263,4262/17.06.2014 г.

 

2916/27.06.2014 г.

БРАТЯ БЕНЧЕВИ И КО ООД

 

 

АУЗД2916, 2918/11.06.2014 г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от  27.06.2014 г. до 14.07.2014 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2383 Последна промяна: 15:23:10, 29 януари 2021