Проект на Наредба за изменениe на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Четвъртък, 3 Юли 2014
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 04.07.2014 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]

Файлове:

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 587 Последна промяна: 15:07:35, 03 юли 2014