Отчуждаване на имоти и части от имоти

Публикувано на: Понеделник, 3 Ноември 2008, 15:59
Валидно до: Сряда, 3 Декември 2008, 15:59

На основание чл. 21 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост и влязъл в сила ПУП - ПР  за разширение на Гробищен парк- Бургас с оглед задоволяване на важни и значими обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени  по друг начин, Община Бургас открива процедура за принудително отчуждаване  на имоти и части от имоти - собственост на физически и юридически лица частна собственост, както следва:

Вид имот имот местонахождение Обща площ            /дка./        Площ за отчуждаване /дка./ Собственик размер на дължимото обезщетение /лв./
ПИ 075003 м."Келева нива" 12.501 12.501 насл. на Никола Иванов Лапанов 550 044
ПИ 075004 м."Келева нива" 4.950 4.950 Атанас Георгиев Пеев 245 000
ПИ 075008 м."Келева нива" 1.001 1.001 насл. на Кера Христова Златанова 49 600
ПИ 075013 м."Келева нива" 3.563 3.563 "Екоклима 11" ЕООД 177 000
ПИ 075014 м."Келева нива" 3.563 3.563 "Екоклима 11" ЕООД 177 000

Файлове:

Обява отчуждаване
Дата: 30.11.-0001 / 00:00

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 11954 Последна промяна: 15:59:08, 03 ноември 2008