1."Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД

Размер на шрифта: A A A Назад

Публикувано от: Димитринка Костадинова
1."Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД

Адрес: гр. Бургас, бул. "Демокрация" №86
Управител: проф. д-р Христо Стоянов Бозов, д.м.
e-mail: [email protected]
Сайт: http://onkobs.bg/

"Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД е част от специализираната онкомедицинска мрежа в страната.

Дейността му е организиране, ръководене и контролиране на всички мероприятия за борба със злокачествените новообразувания в обслужвания район (първична и вторична профилактика на рака, активно издирване, диагностициране, комплексно лечение и диспансерно наблюдение на болни със злокачествени заболявания и преканцерози), диагностична и лечебна дейност на пациенти с доброкачествени тумори (Наредба № 26 на МЗ от 1999 г.).

На основание чл.46, ал.2 и чл.50 , ал.2 от Закона за лечебните заведения се разрешава на "КОЦ-Бургас" ЕООД да осъществява следните дейности:

- активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания;
- периодично наблюдение, консултация и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози;
- регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболавания и преканцирози;
- създаване и поддържане на ромков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния рамков регистър;
-промоция и превенция на онкологичните заболявания;
- информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания;
- експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология
-научноизследователска дейност в областта на онкологията;
- провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология;
- реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология, лъчелечение и здравни грижи;
- осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район;
- извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания.

Лечебното заведение се представлява от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, д.м.

Файлове:

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ-"КОЦ-БУРГАС" ЕООД-БАЗА 1

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ-"КОЦ-БУРГАС" ЕООД-БАЗА 2

ОРГАНИГРАМА "КОЦ-БУРГАС" ЕООД

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ НА УПРАВИТЕЛ

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 34737 Последна промяна: 09:19:12, 29 юли 2021