2. " Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Бургас" ЕООД

Размер на шрифта: A A A Назад

Публикувано от: Димитринка Костадинова
2. " Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Бургас" ЕООД

 

Адрес: гр. Бургас ул."Генерал Гурко" 64, ПК №65
e-mail: [email protected]
Сайт: http://www.pulmhospital-bs.com/
Фейсбук страница: http://facebook.com/pulm.hosp.burgas

Управител: Д-р ЕВЕЛИНА ТРОШАНОВА 056/896211; тел./факс: 056/820126
Структура, съгласно утвърдия Правилник за устройството и дейността и вътрешния ред на лечебното заведение:
Управител:Д-р Евелина Трошанова
Гл. мед. сестра:Николинка Епихова
Гл. счетоводител: Румяна Арнаудова
Началник Пневмологично отделение: Д-р Здравка Карамян
Началник Фтизиатрично отделение: Д-р Лиляна Вълкова

Tелефони:

Регистратура и информация - 056/896222
Началник Фтизиатрично отделение-д-р Вълкова - 056/896231
Фтизиатрично отделение-старша мед. сестра-м.с. Димитрова - 056/896231
Фтизиатрично отделение-манипулационна - 056/896231
Началник Пневмологично отделение-д-р Карамян - 056/896226
Пневмологично отделение-старша мед. сестра-м.с. Росица Николова - 056/896223
Пневмологично отделение-манипулационна - 056/896221
Клинична лаборатория-д-р Георгиева - 056/896258
Микробиологична лаборатория-д-р Стаматова - 056/896257
Лаборатория за образна диагностика-д-р Паскалев - 056/896215

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЕООД - гр. Бургас е единственото лечебно заведение на територията на Бургаска област, в което е завършен пълният цикъл на диагноза, диференциална диагноза, лечение и продължително наблюдение на болни с белодробна патология. Разполага с 90 болнични легла, диспергирани в две основни отделения:
Пневмологично и Пневмофтизиатрично отделения.

Болницата има акредитационна оценка "Отлична" за срок от пет години от Министерството на здравеопазването за осъществяване на лечебна и диагностична дейност.
Болницата е определена от МЗ за лечебно заведение в което единствено на територията на Бургаска област да се осъществява лечение и диспансерно наблюдение на болни от туберкулоза.

ПРИЕМ НА БОЛНИ
СПЕШЕН ПРИЕМ ПАЦИЕНТИ ПО СПЕШНОСТ СЕ ПРИЕМАТ ВЕДНАГА, ВСЕКИ ДЕН, 24 ЧАСА В ДЕНОНОЩИЕТО.
ПЛАНОВ ПРИЕМ ПОНЕДЕЛНИК- ПЕТЪК: от 7:30 до 19:30.

Файлове:

ПРЕДСТАВЯНЕ "СБАЛПФЗ-БУРГАС" ЕООД

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 27969 Последна промяна: 09:36:15, 24 февруари 2021