3. "Център за психично здраве " Проф. Ив. Темков"- Бургас" ЕООД

Размер на шрифта: A A A Назад

Публикувано от: Димитринка Костадинова
3. "Център за психично здраве " Проф. Ив. Темков"- Бургас" ЕООД

Адрес: гр. Бургас 8000 к/с "Лазур" парк "Езеро"
тел. 056/ 816 301; 0877/625733 - Регистратура
тел./факс 056/813 321; 0879/004214 - Тех. сътрудник
e-mail: [email protected]
Сайт: http://www.cpz-burgas.bg/

Психиатричното обслужване на пациенти в област Бургас се осъществява от 1952 г., когато е създаден Психоневрологичен диспансер. През следващите 65 години лечебното даведение не е преустановявало дейността си, като от 2000 г. е преобразувано в търговско дружество "Център за психично здраве "Проф. д-р Иван Темков-Бургас"" ЕООД-гр. Бургас. Към настоящия момент ЦПЗ-Бургас е единствената структура на територията на област Бургас, обслужваща 13 /тринадесет/ общини с население 442 000 души. ЦПЗ-Бургас осъществява своята дейност на основание Разрешително за осъществяване на лечебна дейност с последна актуализация 14.11.2016 г. Лечебното заведение има три последователни акредитации, последната от които е от 2017 г. с поставена акредитационна оценка "отличен" за срок от 5 години на всички структури в лечебното заведение.

ДЕЙНОСТИ:
- Спешна спихиатрична помощ;
- Диагностика и лечение на лица с психични разстройства;
- Периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж;
- Психотерапия и психо-социална рехабилитация;
- Психиатрична и психологична експертна дейност;
- Създаване и поддържване на регионална информационна система на лица с психични разстройства за
нуждите на регистъра по чл.147а, ал.1 от Закона за здравето;
- Промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението;
- Информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве;
- Клинични изпитвания на лекарствени продукти.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 19525 Последна промяна: 09:34:10, 29 юли 2021