4. "Диагностично-консултативен център І - Бургас" ЕООД

Размер на шрифта: A A A Назад

Публикувано от: Димитринка Костадинова
4. "Диагностично-консултативен център І - Бургас" ЕООД

Адрес: гр.Бургас, бул."Стефан Стамболов" №73
РЕГИСТРАТУРА  - тел.: 056/810571; 056/859751
e-mail: [email protected]
Сайт: http://www.dkc1burgas.com

 

„Диагностично - консултативен център-І-Бургас” ЕООД е най-голямата структура за извънболнична медицинска помощ на територията на Община Бургас.
Правата на собственост на Общината се упражняват от Общински съвет гр.Бургас, управител на дружеството е д-р Калина Ишкиева.

Дружеството изпълнява мисията по предпазване, възстановяване и укрепване на здравето и защитава общинските интереси в областта на здравеопазването на населението в гр.Бургас и Бургас-област.
„ДКЦ-І-Бургас” ЕООД е естествен правоприемник на бивша І-ва консултативна поликлиника Бургас.Строежа на сградата започва през 1962 г. и е завършен през 1968г., когато сградата е въведена в експлоатация. Обособена е като Консултативна поликлиника за всички пациенти от бивша Бургаска област и като районна поликлиника обслужваща пациентите на комплексите „Изгрев”, „Зорница” и „Славейков”.
„ДКЦ-І-Бургас” ЕООД има визия за развитието си в сферата на специализираната извънболнична помощ чрез предоставяне на висококачествена медицинска помощ при условията на добра конкурентноспособност.
          Дружеството има голям авторитет на пазара за доболнична медицинска помощ. След процедура по акредитация на центъра той получи много добра оценка  /4 звезди/ - едно своеобразно признание за отличната организация на работа и качеството на предлаганите медицински услуги.
„ДКЦ-І-Бургас” ЕООД разполага с мощен функционално лечебен и диагностичен потенциал. Разполага със специалисти от следните специалности: кардиология,  гастроентерология, неврохирургия, хирургия, ортопедия и травматология, ендокринология и болести на обмяната, урология, нефрология, очни болести, вътрешни болести, нервни болести, детска неврология, ушно-носно-гърлени болести, детски болести, физикална и рехабилитационна медицина, кожни и венерически болести, акушерство и гинекология, клинична алергология, образна диагностика, клинична лаборатория.
Лечебното заведение  е оборудвано с най-съвременна медицинска апаратура, осъществяваща високо качество на медицинските услуги.   

В Центъра се извършват редица високоспециализирани медицински дейности: доплерова сонография с дуплекс скениране, електроенцефалография, ехокардиография,   криотерапия и лазертерапия на доброкачествени кожни тумори, кожно-алергично тестуване, ЕКГ холтер, лазертерапия при ставни заболявания и труднозарастващи рани, изследване на хормони, аудометрия.

Добрата организация на работа и доброто ниво на предлаганите услуги, показват, че “ДКЦ-І-Бургас” ЕООД има реално осъществими цели и мисия на лечебно заведение, което поддържа качественото си състояние и в перспектива има възможност за развитие, усъвършенстване и стратегическо навлизане в пазарните ниши на медицинската дейност.
„ДКЦ-І-Бургас” ЕООД има сключен договор с НЗОК за специализирана и високоспециализирана медицинска помощ. Дружеството има сключени договори за предоставяне на здравни услуги и извършване на профилактични прегледи със здравноосигурителни фондове. Работим успешно с „Дженерали Застраховане”АД, ЗЕАД„Булстрад Живот ВИГ”АД, ЗК „България Иншурънс”АД, ЗД„Евроинс ”АД и др.

 „ДКЦ-І-Бургас” ЕООД има договори за определени видове медицински услуги с УМБАЛ Бургас  АД, Дом за медикосоциални грижи за деца, Детски център „Св.Николай Чудотворец”.

 

Файлове:

Органограма.pdf

Общопрактикуващи лекари.pdf

Списък лекари.pdf

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 11383 Последна промяна: 15:03:45, 24 февруари 2021