5. Диагностично-консултативен център II Бургас ЕООД

Размер на шрифта: A A A Назад

Публикувано от: Димитринка Костадинова
5. Диагностично-консултативен център II Бургас ЕООД

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II БУРГАС ЕООД

Адрес: гр.Бургас 8000, бул.“Демокрация“ №94
Работно време: всеки работен ден от 07.30 до 19.30 часа
Телефон на регистратура за предварително записване час за преглед: 056 820145, 056 820148
Онлайн чрез https://superdoc.bg/
Уеб сайт: www.dkc2burgas.com

„ДКЦ II Бургас“ ЕООД e лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ, в която лекари от различни специалности и помощен персонал извършват доболнична медицинска помощ, свързана с диагностика, лечение и профилактика на остри и хронични заболявания.

Собствеността на дружеството е 100% общинска. Правата на собственост се упражняват от Общински съвет - гр. Бургас. След проведен конкурс, с решение на Общински съвет - гр. Бургас за управител е избранa д-р Илка Баева, тел. 056 820132.

Структурата на „ДКЦ II Бургас“ ЕООД е регламентирана и включва следните структурни звена:

Регистратура

Клинично звено:

 • Кардиология,
 • Неврология,
 • Хирургия,
 • Акушерство и гинекология,
 • Детски болести,
 • Очни болести,
 • Урология,
 • Ушно-носно-гърлени болести,
 • Ендокринология и болести на обмяната,
 • Вътрешни болести,
 • Ортопедия и травматология,
 • Неврохирургия,
 • Съдова хирургия,
 • Гръдна хирургия,
 • Медицинска онкология,
 • Клинична хематология,
 • Нефрология,
 • Гастроентерология,
 • Клинична алергология
 • Кабинет „Активни и здрави” по ендокринология и болести на обмяната, в който се извършва профилактика и лечение на наднормено тегло, затлъстяване и метаболитен синдром, хранене, диететика и спорт.

Диагностично звено:

 • Образна диагностика,
 • Клинична лаборатория

Физиотерапевтично звено:

 • Физикална и рехабилитационна медицина,
 • Спортна медицина

Администрация

Извършват се високоспециализирани дейности /ВСД/:

 • Доплерово изследване на съдовете,
 • Ехокардиография,
 • Вело–тест на сърдечно-съдовата система,
 • Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтер мониториране),
 • Непрекъснат 24-часов запис на електрокардиографски запис (ЕКГ Холтер мониториране),
 • Аудиометрия
 • Ехографско изследване на стави при деца и др.

Звено Клинична лаборатория е оборудвана с: автоматичен хематологичен анализатор, автоматичен биохимичен анализатор, апарат за имунологични анализи, апарат за хемостаза. Извършват всички видове хематологични изследвания, коагулация, биохимични изследвания, изследвания на електролити, микроелементи, хормони и др. Участва в система за външен „контрол на качеството” на изследванията. Възможност за получаване на резултати по Интернет.

Звено Образна диагностика разполага с апаратура за:

 • рентгенови изследвания
 • ехографска диагностика с цветен доплер.

Извършват се всички видове рентгенографии, ултразвукови изследвания на коремни органи, щитовидна жлеза, млечни жлези и др. Притежава необходимите лицензии за работа.

Звено Физикална и рехабилитационна медицина разполага с апарати за: Магнитотерапия, Ултразвуков терапевтичен апарат, Апарат за високочестотна терапия, Апарат за микровълнова терапия, Апарат за нискочестотни и интерферентни токове, Галваностат, Бипулсатор, Кварцова лампа и Кабинет по лечебна физкултура.

Звено Спортна медицина предоставя специализирани медицински услуги на спортисти, профилактика на гръбначни изкривявания и други заболявания на деца в училищна възраст.

В Кабинет „Активни и здрави” по ендокринология и болести на обмяната, в който се извършва профилактика и лечение на наднормено тегло, затлъстяване и метаболитен синдром, хранене, диететика и спорт се извършват бодиимпедансметрия (сегментен анализ на тегло), калиперометрия, 3D- биоскенер (квантов анализатор).

 

Диагностично-консултативен център II Бургас работи по договор с НЗОК.

В центъра се издават медицински документи- болнични листове, рецепти, протоколи, бележки; мед.свидетелства за работа у нас и в чужбина, за всички категории шофьори, за ученици, др.

В ДКЦ II Бургас се извършват специализирани медицински и профилактични прегледи по договори с Доброволни Здравноосигурителни фондове и Застрахователни дружества:

 • Дженерали застраховане АД,
 • ЗД Съгласие АД,
 • Фи Хелт застраховане АД,
 • ЗД Евроинс АД,
 • ЗЗК Надежа АД,
 • ЗАД Виктория,
 • ОЗОФ Доверие ЗАД,
 • ЗД ОЗОК Инс АД,
 • Европейска застрахователна и осигурителна компания ЗАД
 • ЗК Уника Живот.

Лечебното заведение е достъпно за трудно подвижни лица.

В „ДКЦ II Бургас” ЕООД се предоставя качествена и достъпна за всички пациенти медицинска помощ и през 2010 година центъра е сертифициран по Системата за управление на качеството спрямо изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 и по новата версия на стандарта ISO 9001:2015.

Известни специалисти провеждат консултации в центъра ежемесечно.

Файлове:

Органиграма -ДКЦ II Бургас.pdf

Списък лекари ДКЦ II Бургас към 8 юли 2022.pdf

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 25921 Последна промяна: 16:34:57, 08 юли 2022