5. Диагностично-консултативен център II Бургас ЕООД

Размер на шрифта: A A A Назад

Публикувано от: Димитринка Костадинова
5. Диагностично-консултативен център II Бургас ЕООД

Адрес: гр.Бургас 8000, бул.“Демокрация“ №94    
Работно време: всеки работен ден от 07.30 до 19.30 часа
Телефон на регистратура за предварително записване час за преглед: 056820145, 056820148
Онлайн чрез superdoc.bg
Уеб сайт: www.dkc2burgas.com             

„ДКЦ II Бургас“ ЕООД e лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ, в която лекари от различни специалности и помощен персонал извършват доболнична медицинска помощ, свързана с диагностика, лечение и профилактика на остри и хронични заболявания.

Структурата на „ДКЦ II Бургас“ ЕООД е регламентирана и включва следните структурни звена:

Регистратура

Клинично звено:

 • Кардиология,
 • Неврология,
 • Хирургия,
 • Акушерство и гинекология,
 • Детски болести,
 • Очни болести,
 • Урология,
 • Ушно-носно-гърлени болести,
 • Ендокринология и болести на обмяната,
 • Вътрешни болести,
 • Ортопедия и травматология, 
 • Неврохирургия,
 • Съдова хирургия,
 • Гръдна хирургия,
 • Медицинска онкология,
 • Клинична хематология,
 • Нефрология,
 • Гастроентерология,
 • Кабинет „Активни и здрави” по ендокринология и болести на обмяната, в който се извършва  профилактика и лечение на наднормено тегло, затлъстяване и метаболитен синдром, хранене, диететика и спорт.

Диагностично звено:

 • Образна диагностика,
 • Клинична лаборатория

Физиотерапевтично звено:

 • Физикална и рехабилитационна медицина,
 • Спортна медицина

Администрация

 Извършват се високоспециализирани дейности /ВСД/:

 • Доплерово изследване на съдовете,
 • Ехокардиография,
 • Вело–тест на сърдечно-съдовата система,
 • Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтер мониториране),
 • Непрекъснат 24-часов запис на електрокардиографски запис (ЕКГ Холтер мониториране),
 • Аудиометрия
 • Ехографско изследване на стави при деца и др.

 Звено Клинична лаборатория е оборудвана с: автоматичен хематологичен анализатор, автоматичен биохимичен анализатор, апарат за имунологични анализи, апарат за хемостаза. Извършват всички видове хематологични изследвания, коагулация, биохимични изследвания, изследвания на електролити, микроелементи, хормони, микробиологични изследвания по договор. Участва в система за външен „контрол на качеството” на изследванията. Възможност за получаване на резултати по Интернет.
Звено  Образна диагностика разполага с апаратура за:

 • рентгенови изследвания
 • ехографска диагностика с цветен доплер.

Извършват се всички видове рентгенографии, ултразвукови изследвания на коремни органи, щитовидна жлеза, млечни жлези и др. Притежава необходимите лицензии за работа.
Звено Физикална и рехабилитационна медицина разполага с апарати за: Магнитотерапия, Ултразвуков терапевтичен апарат, Апарат за високочестотна терапия, Апарат за микровълнова терапия, Апарат за нискочестотни и интерферентни токове, Галваностат, Бипулсатор, Кварцова лампа  и  Кабинет по лечебна физкултура.
Звено Спортна медицина предоставя специализирани медицински услуги на спортисти, профилактика на гръбначни изкривявания и други заболявания на деца в училищна възраст.
В Кабинет „Активни и здрави” по ендокринология и болести на обмяната, в който се извършва  профилактика и лечение на наднормено тегло, затлъстяване и метаболитен синдром, хранене, диететика и спорт се  извършват бодиимпедансметрия (сегментен анализ на тегло), калиперометрия, 3D- биоскенер (квантов анализатор).
 Диагностично-консултативен център II Бургас работи по договор с НЗОК.
В центъра се издават медицински документи-болнични листове, рецепти, протоколи, бележки; мед.свидетелства за работа у нас и в чужбина, за всички категории шофьори, за ученици и др.
 В ДКЦ II Бургас се извършват специализирани медицински и профилактични прегледи по договори с Доброволни Здравноосигурителни фондове и Застрахователни дружества:

 • Дженерали застраховане АД,
 • ЗД Съгласие АД,
 • Фи Хелт  застраховане  АД,
 • ЗД Евроинс АД,
 • ЗЗК Надежа АД,
 • ЗАД Виктория,
 • ОЗОФ Доверие ЗАД,
 • ЗК Медико -21 АД,
 • ЗАД Алианц България живот,
 • ЗД ОЗОК Инс АД,
 • Европейска застрахователна и осигурителна компания ЗАД.

Лечебното заведение е достъпно за трудно подвижни лица.
След успешно извършена акредитация, „Диагностично-консултативен център II Бургас ЕООД получи акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност „Отлична“ за срок от 5 години през м.Октомври 2016 год.
В „ДКЦ II Бургас” ЕООД се предоставя качествена и достъпна за всички пациенти медицинска помощ и през 2010 година центъра е  сертифициран  по Системата за управление на качеството спрямо изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 и по новата версия на стандарта ISO 9001:2015 през м.Октомври 2016 год.
Известни специалисти провеждат консултации в центъра ежемесечно.

Файлове:

Списък лекари ДКЦ II Бургас.pdf

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 19006 Последна промяна: 14:09:37, 14 юни 2021