8. "Дентален център І - Бургас" ЕООД

Размер на шрифта: A A A Назад

Публикувано от: Димитринка Костадинова
8. "Дентален център І - Бургас" ЕООД

Адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" 120 и кв. "Крайморие", ул. "Вълнолом" №8

РАБОТНО ВРЕМЕ: с пациенти всеки делничен ден от понеделник до петък - 08.30ч. до 18.30ч.
Записване на часове на регистратура на телефон 056 83 19 39 или 08888 60 12 18 за общопрактикуващи лекари по дентална медицина и физиотерапия от 08.30ч до 15.30ч.
Рентгенов кабинет работи от 08.00ч. до 18.30ч. с пациенти и регламентирана почивка от 12.45 до 13.15ч.
За хирургичните кабинети не се записват часове, а се раздават номера по реда на идването, работно време с пациенти от 08.30ч. до 18.30ч.

e-mail: [email protected]
Сайт: https://dentalcentre-bs.bg/

 

"Дентален център 1-Бургас" ЕООД-гр. Бургас е правоприемник на Районна стоматологична поликлиника, съгласно Заповед № РД 09-538/08.11.1999 г. на Министъра на здравеопазването.
Стоматологичната поликлиника в град Бургас е основана на 04.06.1951 г. като държавно здравно заведение.
През 1962 г. към окръжна стоматологична поликлиника преминава и Зъботехническа лаборатория, която е основана на 20.02.1947 г.
През 1968 г. здравното заведение е преместено в нова сграда, намираща се на улица "Александровска" 120, където е и понастоящем.
През 1982 г. Окръжна стоматологична поликлиника е преобразувана в Първостепенна общинска стоматологична поликлиника, а през 1990 г. ПОСП е преобразувана в Районна стоматологична поликлиника.
Със Заповед № РД 09-249/11.05.1992 г. на Министерство на здравеопазването се извършва разделяне на Районна стоматологична поликлиника и Зъботехническа лаборатория в самостоятелни единици.
Понастоящем "Дентален център 1-Бургас" ЕООД-гр. Бургас е лечебно заведение за извънболнична дентална помощ-еднолично дружество с ограничена отговорност 100 % общинска собственост, което осъществява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за лечебните заведения, Търговски закон и останалите действащи нормативни актове.
Принципал на дружеството е Община Бургас, като функциите на едноличен собственик на капитала се изпълняват от Общински съвет-Бургас.
Оперативното управление на дружеството се осъществява от Управител, избран след проведен конкурс от принципала на дружеството.
Съгласно изискванията на чл.40 от ЗЛЗ лечебното заведение е регистрирано в Регионална здравна инспекция-Бургас с предмет на дейност: извършване на извънболнична медицинска помощ по дентална медицина.
Предметът на дейност на лечебното заведение е определен при спазване правилата на чл.8, ал.1, т.2 и чл.17 от ЗЛЗ.
Дейността на ДЦ 1-Бургас ЕООД покрива целия спектър от дентални услуги в извънболничната стоматологична помощ. Лечебното заведение е съучредител на Сдружение "Стоматологично здраве", чиято основна дейност е флуорна профилактика на зъбния кариес при децата.

Файлове:

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПРЕДМЕТ И ДЕЙНОСТ

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 9055 Последна промяна: 15:02:03, 15 юли 2022