Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на: Петък, 22 Май 2015, 13:52
Валидно до: Петък, 22 Май 2015, 13:52

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Пристройка и преустройство на ОУ "Васил Левски", в УПИ V, кв. 8 по плана на кв. "Горно Езерово", гр. Бургас, имот с идентификатор 07079.829.22"

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3306 Последна промяна: 15:23:11, 29 януари 2021