Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 17 Юни 2015, 15:27
Валидно до: Сряда, 17 Юни 2015, 15:27

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения:

"Изменение на ПУП-ПР за довеждащ колектор до ПСОВ в землището на с. Рудник, Община Бургас";

"ПУП-ПРЗ за ПИ 1147, кв.7, местност "Ъгъла" в землището на кв. "Сарафово", гр. Бургас";

"Изменение на ПУП-ПР на УПИ І в кв.40 по плана на ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас";

"ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.661.435 и 07079.661.436 по КК на гр. Бургас /бивши имоти с пл. №749 и 750/ в кв.31 по плана на кв. "Победа", гр. Бургас".

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3476 Последна промяна: 15:23:11, 29 януари 2021