Голям интерес към информационния ден за еврофинансиране на културата

Размер на шрифта: A A A Назад
Вторник, 30 Юни 2015
Публикувано от: Стефан Минчев
Голям интерес към информационния ден за еврофинансиране на културата

Пред пълна зала в Казиното, екип от Министерство на културата запозна десетки представители на културни институти, НПО и други организации с дейност в сферата на културата, с възможностите за европейско финансиране през новия програмен период. Това се случи в рамките на информационен ден, организиран от Община Бургас и Министерство на културата. На събитието бяха представени две от програмите на ЕС, по които ще може да се кандидатства още от следващия месец, а именно Програма "Творческа Европа" и "Европа за гражданите" 2014 - 2020.

Възможност да кандидатстват по тези програми имат общините, представителите на неправителствения сектор, както и фирми с дейност в сферата на културата (продуценти, издателства, дизайнерски и архитектурни студиа и пр.); всички културни институти - музеи, галерии, театри. Също "пространства" за културни събития, като читалища, университети и образователни институти.

Програма "Творческа Европа" и в частност Подпрограма "Култура" подкрепя творците и организациите, които работят в областта на културните и творчески индустрии в Европа. Целта на подпрограмата е да им помогне те да интернационализират своята дейност, да осигури трансгранична циркулация на културни продукти, както и възможности за мобилност и обмен на добри практики между културните дейци. Подпрограма Култура подкрепя проекти по четири направления: проекти за сътрудничество; превод на литературни произведения; европейски мрежи и европейски платформи.

 

С оглед на сериозните предизвикателства и проблеми пред Европа за следващите седем години, програма "Европа за гражданите" е един от основните механизми на Съюза за стимулиране на активното европейско гражданство и чувството за европейска идентичност. В съответствие с глобалната цел за доближаване на Европейския съюз до неговите граждани, програма "Европа за  гражданите" цели да допринесе за разбирането на ЕС - неговата история и многообразие, както и да подобри условията за гражданско и демократично участие на равнището на Съюза.

Повече информация можете да намерите на:

www.creativeeurope.bg - за Програма "Творческа Европа"

www.facebook.com/ecpbulgaria

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3489 Последна промяна: 15:23:11, 29 януари 2021