Определиха Бургас като добър пример при реализиране на политики за устойчива градска мобилност

Размер на шрифта: A A A Назад
Четвъртък, 2 Юли 2015
Публикувано от: Стефан Минчев
Определиха Бургас като добър пример при реализиране на политики за устойчива градска мобилност

На 1 юли (сряда) в сградата на Европейския парламент в Брюксел се проведе кръгла маса на тема: "Европейски политики за устойчива градска мобилност".

"Като един от успешните български градове, Бургас би искал да даде своя принос в изключително актуалния към този момент дебат за ролята на градовете в бъдещото развитие на Европейската общност и да представи своя модел за устойчива градска мобилност, който е част от общностната политика за утвърждаване качествено нова градска среда", каза Андрей Ковачев - Член на Председателството на Европейския Парламент (Квестор).

"Никога не съм бил в Бургас, но планирам лично да посетя града", сподели Владислав Пискорз - ръководител на сектора за България към Главна дирекция "Регионална и градска политика" на Европейската комисия. Той подчерта, че има три основни приоритета, към които трябва да бъде фокусирана програмата за развитие на всеки град: инструменти за по-добро управление; анализ на въздействието на градовете и прилагането на насочената в тази посока европейска политики. България е една от малкото страни в ЕС, реализираща интегрирани градски стратегии и нейният опит е ценен.

253 милиона евро по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. са инвестирани в проекти за интегриран градски транспорт в седем български града, отбеляза Деница Николова - зам. министър на регионалното развитие. Това са: Бургас, София, Варна, Плевен, Пловдив, Стара Загора и Русе. През новия програмен период 2014 - 2020 г.  над 9 % от бюджета на ОП "Региони в растеж" са предвидени за инвестиции в градския транспорт в 39 големи и средни градове. 144 млн. евро ще бъдат вложени в цялостното териториално и пространствено развитие на градовете.

Кметът Димитър Николов представи стабилното икономическо развитие на града през последните години. Той подчерта, че в бъдеще ще се следва ясно начертаната посока за управление на градската мобилност: намаляване на трафика; изграждане на буферни зони за паркиране; разширяване на пешеходните зони; извеждане на транзитния трафик по околовръстните пътища; реализиране на интермодална връзка между автобусен, железопътен и морски терминал; интеграция на морския транспорт и др.

На кръглата маса бе представен опитът на JASPERS Networking Platform и инструментите, с които те подпомагат работата на общините: консултантска дейност; независим преглед на политиката; анализ на всички големи проекти, които са одобрени от ЕК и разпространение на информацията за извлечените ползи. Представена бе мрежата на водещите европейски градове - EUROCITIES, на която Община Бургас е член. Над 3 000 професионалисти в областта на градската мобилност са на разположение на българските градове, подчерта Петер Дефранчески - ръководител офис Брюксел на водещата в света мрежа на градове - ICLEI.

По време на организирания флаш-моб "Пъзелът на Бургас", всички участници написаха своите послания към Бургас и България върху 144 снимки, оформящи арт инсталация.  Събитията в Брюксел са организирани от Община Бургас по проект "Интегриран градски транспорт на Бургас", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3580 Последна промяна: 15:23:11, 29 януари 2021