331 общински служители повишиха компетентността си чрез обучения по ОПАК

Размер на шрифта: A A A Назад
Вторник, 11 Август 2015
Публикувано от: Стефан Минчев
331 общински служители повишиха компетентността си чрез обучения по ОПАК

Приключи изпълнението на проект "Обучение на служители от администрацията на Община Бургас - 2" - ДБФП № М13-22-90/13.08.2014, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общият брой на обучените служители по проекта възлиза на 331.

220 души се включиха в 34 обучения към "Институт по публична администрация" в следните модули: "Управленски умения", "Публични политики", "Ефективно бюджетиране", "Отворена, прозрачна и етична администрация","Европейски регулации и фондове", "Добро управление на местната администрация", "Е-Управление", "Компютърни компетенции", Чуждоезиково обучение".

Организирани бяха и 11 специализирани обучения в следните модули - "Работа със специфична група граждани", "Екипна ефективност", както и 9 професионални ИТ обучения. В тях участваха 111 служители на Община Бургас. Ежедневието на включените в тези модули служители е свързано с постоянен контакт с граждани, работа в тясно обвързана екипна среда, управление на сървърен софтуер и съвременни операционни системи.

С изпълнението на проекта са постигнати следните резултати:

* Повишаване квалификацията на служителите в Община Бургас в сферата на тяхната компетентност.

* Подобряване качеството на работа на служителите на Община Бургас чрез подходящи обучения.

* Повишаване компетенциите на общинската администрация за ефективно изпълнение на задълженията им.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3652 Последна промяна: 15:23:12, 29 януари 2021