Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на: Четвъртък, 8 Октомври 2015, 11:45
Валидно до: Четвъртък, 8 Октомври 2015, 11:45

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за кв.23 и кв.24 по плана на ж.к. "Бр. Миладинови", гр. Бургас".

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2899 Последна промяна: 15:23:12, 29 януари 2021