Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на: Вторник, 10 Ноември 2015, 16:06
Валидно до: Вторник, 10 Ноември 2015, 16:06

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"ПУП-ПП за техническа инфраструктура за имоти в масив 19, местност "Кантона", землище кв. Ветрен, гр. Бургас, в предвиденото разширение на кв. Ветрен, устройствена зона 1/Смф, по одобрения ОУП на гр. Бургас".

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2710 Последна промяна: 15:23:13, 29 януари 2021