Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на: Петък, 13 Ноември 2015, 09:17
Валидно до: Петък, 13 Ноември 2015, 09:17

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ на кв.131, УПИ XIV по плана на с. Черно море - с. Рудник, Община Бургас".

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2844 Последна промяна: 15:23:13, 29 януари 2021