ПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас

Вторник, 15 Декември 2015
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 16.12.2015г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас.
Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26 или на следните интернет - адреси: [email protected] , [email protected]; [email protected];

Файлове:

Мотиви

Проект на наредба

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 516 Последна промяна: 16:20:37, 16 декември 2015