Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 1 Февруари 2016, 09:44
Валидно до: Понеделник, 1 Февруари 2016, 09:44

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на обслужваща улица, в обхват от о.т.13, по плана на ПЗ "Север" до о.т.54, по плана на кв. Лозово и изменение на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/, в обхват от о.т.623 и о.т.624 до о.т.13, по плана на ПЗ "Север", за осигуряване на трасе за изграждане на нова велоалея, прилежаща на път III-9008 I общински път BGS 1034, в предвиденото разширение на населеното място по одобрения ОУП на гр. Бургас".

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2660 Последна промяна: 15:23:13, 29 януари 2021