Съобщение за изменение и допълнение в плана на новообразуваните имоти в с. Банево

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 12 декември 2008
Валидно до: петък, 12 декември 2008

На основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Община Бургас, Област Бургас съобщава на заинтересованите собственици, че с протокол на комисията по чл.28б, ал.2 ППЗСПЗЗ от 28.08.2008г. е изменен и допълнен плана на новообразуваните имоти в зона по §4 ЗСПЗЗ в землище с.Банево, общ.Бургас, одобрен със Заповед № РД-09-75/ 28.02.2005г. на областния Управител на област Бургас, за следните поземлени имоти: ПИ 503.918, ПИ 503.865, ПИ 503.866 и ПИ 503.839 в с.о."Острица І"; както е изменен и допълнен плана на новообразуваните имоти в зона по §4 ЗСПЗЗ в землище с.Банево, общ.Бургас, одобрен със Заповед № РД-09-37 / 17.02.2006г. на областния Управител на област Бургас, за следните поземлени имоти: ПИ 501.984 и ПИ 501.921 в с.о."Острица ІІ", както е изменен и допълнен плана на новообразуваните имоти в зона по § 4 ЗСПЗЗ в землище гр.Българово, общ.Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-203/15.06.2005г. на областния Управител на област Бургас, за следния поземлен имот : ПИ 143.108 в с.о."Лозницата", както е изменен и допълнен плана на новообразуваните имоти в зона по § 4 ЗСПЗЗ  в землище с.Маринка, общ.Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-61/21.04.2007г. на на областния Управител на област Бургас, за следния поземлен имот : ПИ 501.305 в с.о."Черниците и училищното"; както е изменен и допълнен плана на новообразуваните имоти в зона по § 4 ЗСПЗЗ в землище кв.Меден Рудник, общ.Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-100/24.03.2005г. на  областния Управител на област Бургас за следните поземлени имоти : ПИ 117.758 и №117.761

На основание чл.28б, ал.5 ППЗСПЗЗ, заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проектите и придружаващата ги документация до кмета на общината в едномесечен срок от обнародването на обявлението.

 

Съобщението е обнародвано в ДВ бр.102 от 28.11.2008г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 6804 Последна промяна: 16:58:46, 12 декември 2008