Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Изграждане на напорен тръбопровод за отвеждане на отпадните води от кв. Ч. море и кв. Рудник до ПСОВ Ветрен и КПС на площадка за ПСОВ.

Размер на шрифта: A A A Назад
понеделник, 29 февруари 2016
Публикувано от: Боряна Балабанова

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Изграждане на напорен тръбопровод за отвеждане на отпадните води от кв. Ч. море и кв. Рудник до ПСОВ Ветрен и КПС на площадка за ПСОВ.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Инж. Веселина Цакова - Главен инженер при Община Бургас - 056/907 351

Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242.

Линк към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=717214

Файлове:

Обявление за предварителна информация

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2951 Последна промяна: 15:23:14, 29 януари 2021