КЪМ МЛАДЕЖИТЕ ДО 29 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ - МЛАДЕЖКИ МЕДИАТОРИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "АКТИВИРАНЕ НА НЕАКТИВНИ ЛИЦА"

Публикувано на: Четвъртък, 24 Март 2016, 17:11
Валидно до: Неделя, 24 Април 2016, 17:11

Като загрижена институция и активен работодател в сферата на заетостта, Община Бургас участва в Национална програма "Активиране на неактивни лица"по чиито условия от м. октомври 2015 г. са назначени двама младежи до 29 год. възраст на длъжност Младши специалист, младежки медиатор. Младежките медиатори изпълняват дейности за идентифициране на младежи от същата възрастова група, завършили средно или висше образование, които не учат, не работят и не са регистрирани в Дирекция "Бюро по труда", както и младежи, отпаднали или намиращи се в риск от отпадане от образователната система преди завършване на средното си образование. На идентифицираните младежи се предлага консултация и подкрепа за завръщане в образователната система или регистрация в Дирекция "Бюро по труда", където да бъдат насочени към включване в курсове за професионална квалификация или да бъдат насочени към подходяща работа.

След прецизен съвместен подбор от Дирекция "Бюро по труда" Бургас и Община Бургас към Дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт" бяха избрани и назначени лицата Яна Кирякова и Фатме Мустафа. 

 

Те предлагат:

 

  • Информиране и консултиране на младежи от 15 до 29г. които не работят, не учат и не са регистрирани в  Дирекция  "Бюро  по труда";                    
  • Групова и индивидуална работа с младежи до 29г.не работещи, не учащи и не регистрирани в ДБТ, с цел предоставяне на съвети и насоки за безработните, които имат нужда от помощ за търсене и намиране на работа, влючване в заетост и обучение в съотвествие с индивидуалните им потребности:ориентиране при изготвяне на CV,запознаване с различни техники за търсене на работа, избор на подходящо обучение;
  • Връзка м/у младежите и институциите, предоставящи социални, здравни, образователни и други услуги;
  • Предоставяне на услуги за психологическа подкрепа и мотивация;

МЛАДЕЖКИТЕ МЕДИАТОРИ работят единствено за ВАС - ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

 

За  контакти:
Яна  Кирякова   тел: 0886690290
Фатме  Мустафа тел: 0882925320    

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 8550 Последна промяна: 15:23:14, 29 януари 2021