Обществено обсъждане на Доклад за ОВОС на "ПСОВ кв. Крайморие, гр. Бургас"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 9 Януари 2009, 09:13
Валидно до: Петък, 9 Януари 2009, 09:13

ОБЩИНА БУРГАС на основание чл.97, ал.3 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: "Изграждане на ПСОВ-Крайморие в поземлен имот №001056, в землището на кв. Крайморие, гр. Бургас".

Срещата ще се проведе на 12.02.2009 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Бургас, ул."Александровска" №26.

Докладът за ОВОС е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа в РИОСВ Бургас, ул."Перущица" №67 и Дирекция "Опазване на околната среда" при Община Бургас, ул."Шейново" №24 (бивш Профсъюзен дом).

Писмени становища могат да се представят в РИОСВ-Бургас, Община Бургас или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по Общественото обсъждане от страна на инвеститора:

Г-жа М. Николова 056/843 891

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 7849 Последна промяна: 09:13:09, 09 януари 2009