Съобщение Община Бургас - ТД "Освобождение"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 15 Януари 2009, 13:52
Валидно до: Четвъртък, 29 Януари 2009, 13:52

ОБЩИНА БУРГАС - ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ"

ДО
КЕРАНА СЪБЕВА КОВАЧЕВА
УЛ."ХАН КРУМ"№ 45
ГР. БУРГАС
/собственик на имот.27,мас.130
местност"Хаджитарла"/

Уведомяваме Ви, че е изготвен ПУП - ПРЗ за имот 29, масив 130 по плана на местност "Хаджитарла", землище на кв."Лозово", във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди а именно - складова база за промишлени стоки и офиси.
Същия е изложен в стая № 29 на Н-ри етаж в ТД"Освобождение, ж.к."Славейков" и можете да се запознаете с него всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа.
На основание чл.128,ал.З и ал.5 от ЗУТ можете да направите писмени възражения по проекта, чрез ТД"Освобождение" до Община Бургас, в 14- дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 5664 Последна промяна: 13:52:13, 15 януари 2009