Стартира проект за аварийно възстановяване на инфраструктурни обекти в Маринка,Българово и Братово

Размер на шрифта: A A A Назад
Вторник, 2 Февруари 2016
Публикувано от: Мариета Ханджиева
Стартира проект за аварийно възстановяване на инфраструктурни обекти в Маринка,Българово и Братово

           Община Бургас започна изпълнението на проект "Аварийно възстановяване на инфраструктурни обекти в гр. Бургас, с. Маринка, с. Братово и гр. Българово, Община Бургас" 2015BG16SPO001-013, който се осъществява с финансовата подкрепа на фонд "Солидарност" на Европейския съюз. Размерът на предоставената безвъзмезна финансова помощ е 3 753 239,53 лв., като дейностите по проекта ще продължат в рамките на 9 месеца и целят да покрият нанесените щети от бедствията в периода 30.01-04.02.2015 г.

          Инж. Чанка Коралска, зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" представи целите на проекта, обектите на интервенция, както и очакваните резултати.                    

          На пресконференцията присъства също така инж. Жечо Петров-директор на дирекция "Строителство", инж. Димитър Бакалов-началник отдел "Строителство", експерти от общинската администрация и представители на медиите.

          Основните обекти на интервенция включени в дейностите по проекта са в района на главен път Бургас-кв. "Долно Езерово" към езеро Вая", възстановяване на ул. "Лом", кв. Долно Езерово, гр. Бургас, път в участъка от "Топлофикация Бургас" до кв. "Долно Езерово", възстановяване на ул. "Освобождение", с. Братово, улици в гр. Българово и канализационна структура в с. Маринка.

  Инж. Коралска информира, че изпълнението на дейностите по проекта ще допринесе за възстановяване  транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло на улиците, ще се възстановят пътни конструкции и тротоарни мрежи, което несъмнено ще доведе до повишаване на безопасността на движението по улиците в населените места.

 

 

 

 

Този публикация е създадена в рамките на проект "Аварийно възстановяване на инфраструктурни обекти в гр. Бургас, с. Маринка, с. Братово и гр. Българово, Община Бургас", който се осъществява с финансовата подкрепа на фонд "Солидарност" на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Бургас и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Координиращия орган.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4160 Последна промяна: 15:23:16, 29 януари 2021