Съобщение - проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване/ на кв.Крайморие за включване...

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 19 Януари 2009, 09:04
Валидно до: Петък, 20 Февруари 2009, 09:04

Община Бургас на основание чл.128 ал.1 и ал.2 от ЗУТ съобщава, че изготвения проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване/ на кв.Крайморие за включване в регулационните граници на имоти в землището на кв.Крайморие е коригиран съгласно решение на ЕСУТ при Община Бургас, взето с протокол №39/10.12.2008г. ПУП-ПРЗ е изготвен при условията на чл.16 от ЗУТ. Проекта е изложен за разглеждане в ТД "Приморие" - Община Бургас. На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Съобщението е обнародвано в Държавен вестник бр.4 от 16.01.2009г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 8815 Последна промяна: 09:04:11, 19 януари 2009