Община Бургас уведомява Йордан Мирчев за заличаване на адресната регистрация

Публикувано на: Четвъртък, 11 Август 2016, 23:35
Валидно до: Неделя, 11 Септември 2016, 23:35

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ уведомява ЙОРДАН ЛЮБЕНОВ МИРЧЕВ, че на основание чл.99б, ал.3 вр. чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация е издадена Заповед №2090/02.08.2016 г. на Кмета на Община Бургас за заличаване на адресната регистрация по настоящ адрес на посоченото лице в населено място гр. Бургас, с локализационна единица - ж.к. "Меден Рудник" бл.484, вх.2, ет.2.

На основание чл.92, ал.13 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Екземпляр от Заповед №2090/02.08.2016 г. на Кмета на Община Бургас може да бъде получен от заинтересованото лице в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. "Конт Андрованти" №1, ет.1, стая 4.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 6460 Последна промяна: 15:23:16, 29 януари 2021