Община Бургас сключи първия договор по новата Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Размер на шрифта: A A A Назад
Четвъртък, 25 Август 2016
Публикувано от: Димитър Шишманов
Община Бургас сключи първия договор по новата Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Община Бургас сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по новата Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020. Споразумението е в изпълнение на проектно предложение BG16RFOP001-1.004-0001 "Подобряване качеството на образованието чрез модернизиране на образователната инфраструктура в град Бургас- І етап".
Проектът предвижда изпълнение на серия от взаимосвързани дейности за осигуряване на привлекателна и достъпна възпитателна, образователна и спортна среда за най-малките и подрастващи граждани на Бургас. Планът включва реализацията на общо 9 обекта, сред които преустройство на съществуващата сграда на ДДЛРГ "Ал. Г. Коджакафалията", изграждане на нова детска градина в комплекс "Меден рудник", обновяване на дворни пространства в УО "Елин Пелин", СОУ "Св. св. Кирил и Методий", ОУ "Братя Миладинови", СОУ "Петко Росен" и други.
Това е  първият договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проектно предложение, одобрено от Междинно звено по приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие". Със заповед № 1900/15.07.2016 г. на ръководителя на Междинното звено на община Бургас е одобрен докладът на оценителната комисия и проектното предложение.

www.bgregio.eu

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 8183 Последна промяна: 15:23:16, 29 януари 2021