РОЛЯ НА КУЛТУРАТА И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В РАЗВИТИЕТО НА ОТГОВОРЕН, НОВАТОРСКИ И УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ (CHRISTA)

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 24 Октомври 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова
РОЛЯ НА КУЛТУРАТА И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В РАЗВИТИЕТО НА ОТГОВОРЕН, НОВАТОРСКИ И УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ (CHRISTA)

Акроним на проекта: CHRISTA

Интернет страница на проекта: www.interregeurope.eu/christa/

Продължителност на проекта:
Фаза 1: Междурегионален учебен процес = 2 години
Начало: 01 Април 2016 г.
Край: 31 Март 2018 г.
Фаза 2: Мониторинг на изпълнението на плана за действие = 2 години
Начало: 01 Април 2018 г.
Край: 31 Март 2020 г.
Допълнителни дейности по проекта по 5та покана
Начало: 01 Октомври 2021г.
Край: 31 март 2023г.

Обща цел: Опазване и съхранение на природното и културното наследство и възможности за развитието и популяризирането на иновативен, устойчив и отговорен туризъм, включително на нематериалното и индустриално наследство

Основни дейности:
♦ Тематични уъркшопи комбинирани с технически посещения по характерни теми;
♦ Международен обмен на персонал между всички партньори;
♦ Съвместни проучвания/анализи;
♦ Съвместно разработване на Планове за действие;
♦ Събития целящи популяризиране на проекта.

Основни резултати:
√ Подобрени инструменти в областта на политиката , т.е. стратегия, план, маркетинг, културен маршрут;
√ Планове за действие;
√ Ръководства за най-добри практики;
√ Рекламни материали;
√ Видео документални филми;
√ Приложения за Европейско наследство.

Бюджет на проекта: 1 920 199 евро
Бюджет на Община Бургас: 142 161 евро

Партньори:
• Регионален съвет по туризъм Пафос, Кипър-Водеща организация;
• Европейска мрежа за културен туризъм, Белгия;
• Област Венеция, Италия;
• Регион Вестра Йоталанд-Гьотеборг, Швеция;
• Регион Централна Македония, Гърция;
• Областен съвет на Гранада , Испания;
• Туристическа асоциация Видземе, Латвия;
• Областна туристическа асоциация Сибиу, Румъния;
• Междуобщинска общност на Аве, Португалия.

Финансиране: Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020

Специфична цел 4.1: Подобряване на изпълнението на политики в областта на природното и културното наследство.

 

Файлове:

Постер на проекта

CHRISTA бюлетин №1

CHRISTA бюлетин №2

Листовка на английски език

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1136 Последна промяна: 16:39:26, 16 декември 2021