Обявление

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 23 Януари 2009, 17:06
Валидно до: Понеделник, 23 Февруари 2009, 17:06

На основание чл. 40, ал.2, т.З, предложение второ и ал. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с необходимостта от придобиване право на собственост върху имот 009086, в землището на кв. Крайморие, гр. Бургас, ЕКАТТЕ 99015, Община Бургас, отдел 235-6 (част), 236-1 (част) за изграждане на обекти за комплексно обществено обслужване, по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007 - 2013 г., Община Бургас отправя предложение до Държавна агенция по горите, гр. София, представлявана от Председателя - доц. Стефан Юруков, за замяна на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ им. пл. №000303, в землището на с. Изворище, ЕКТТЕ 32425, Община Бургас, с площ от 48,525 дка и граници: имот № 000306 - пасище, мера на Община Бургас, имот № 000304 -залесена територия на Община Бургас, имот № 105005 - залесена територия на МЗГ, Държавно лесничейство с недвижим имот - частна държавна собственост, съставляващ имот № 009086, с площ от 1093 кв. м, находящ се в землището на кв. Крайморие, гр. Бургас, ЕКАТТЕ 99015, Община Бургас, отдел 235 - 6 (част), 236 - 1 (част) , стопанисван от Държавно горско стопанство - Бургас, при граници: имот № 009084 - залесена територия на МЗГ, имот № 009091 -залесена територия на МЗГ, имот № 009088 - залесена територия на МЗГ, имот № 009090 - залесена територия на МЗГ.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 6930 Последна промяна: 17:06:41, 23 януари 2009