ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ОБЩИНА БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 11 Ноември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Интернет страница на проекта: www.wms.burgas.bg

Обща цел:
Подобряване на процеса за ефективното управление на риска от наводнения на територията на община Бургас и подпомагане на усилията на местната власт в процеса на адаптиране към климатичните промени.

Основни дейности:
♦ Изграждане на единна мрежа от мониторингови точки за наблюдение на водните басейни;
♦ Разработване на информационна система за управление на водите и тестване;
♦ Разработване на подробни насоки за възможностите и работа със системата, внедряване на насоките в работата на заинтересованите страни, провеждане на обучения за местното население и представители на отговорните институции за работа със системата, както и предприемане на адекватни мерки в случай на опасност от наводнение;
♦ Подготовка на 1 бр. План за действие при наводнения с включени 10бр. симулационни модели на наводнения.

Статус: приключил

Постигнати резултати:
√ Изградени 22 бр. мониторингови станции, които чрез радарни сензори измерват нивата на водите на реки, язовири, езера и Черно море;
√ Изградени 3 бр. станции измерващи количеството валежи;
√ Осъществяване на 24 часово видеонаблюдение на водните басейни;
√ Поставени сензори за измерване на температура и влажност на въздуха, посока и скорост на вятъра, атмосферно налягане и слънчева радиация;
√ Разработена информационната система за управление на риска от наводнения достъпна на адрес www.wms.burgas.bg;
√ Разработено мобилно приложение на информационната система за управление на риска от наводнения;
√ Разработени 15 бр. прогнозни модела на наводнения;
√ Актуализиран План за действие при наводнения на Община Бургас;
√ Проведени обучения на представители на заинтересованите страни и населението на община Бургас за работа с информационната система, както и за предприемане на адекватни действия в случай на наводнения;
√ Закупен хардуер (сървъри, видеостени, лаптопи);
√ Създаден центъра за управление на водните обекти на територията на община Бургас;

Бюджет на проекта: 1 445 749, 00 лв. с ДДС

ДБФП № Д- 34-16/ 08. 04. 2015г.

Продължителност: 25 месеца (04.2015 - 05.2017)

Финансиране: Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Програма: BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешни води. 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1062 Последна промяна: 14:03:19, 04 февруари 2021