ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИОРАЗГРАДИМИТЕ ОТПАДЪЦИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН НА БУРГАС И КЪРКЛАРЕЛИ (BioRegion)

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 11 Ноември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Водеща организация: Сдружение за управление на отпадъците - регион Бургас, България

Основната цел на проекта е да се подобри качеството на живот на местното население чрез въвеждане на устойчиви механизми за опазване на околната среда и запознаване на целевите групи с различните аспекти в управлението на отпадъците. Акцентът в проекта е поставен върху възможностите за разделяне и оползотворяване на биоразградимите отпадъци, повишаване на екологичното самосъзнание и промяна на поведение на хората.

Основните дейностите по проекта включват:
♦ проучване възможности за въвеждане на системи за домашно компостиране в трансграничния регион;
♦ провеждане на обучения на домакинства за използване на системи за домашно компостиране;
♦ закупуванене на 500 компостери, които са предоставени за ползване от домакинства в региона;
♦ обсъждане предизвикателствата пред общинските администрации в процеса за управление на отпадъците;
♦ обмен на опит и добри практики между двата трансгранични региона чрез провеждане на експертен форум в Къркларели;

Постигнати резултати:
√ извършено проучване, включващо данни за всички аспекти на процеса на компостиране на битови отпадъци, отнасящи се до технологията и специфичните изисквания. Като са взети предвид характеристиките на населените места са определени подходящата технология за домашно компостиране;
√ на базата на получените резултати от проведената анкета между целевите групи са идентифицирани домакинствата, които желаят да получат компостер и да компостират биооразградимите си отпадъци, които да ползват в собствените си градини;
√ обучение на домакинства за използване на системи за домашно компостиране, като са определени 10 пилотни населени места в трансграничния регион. Обученията са проведени на територията на общините Бургас, Руен, Карнобат, Средец, Сунгурларе;
√ закупените по проекта компостери са предоставени за ползване от домакинствата, които са заявили желание да компостират органичните си отпадъци.

Партньор по проекта: Земеделска Камара - Къркларели, Турция

Реф. № 2007CB16IPo008-2011-2-085
Договор за БФП № РД-02-29-140/28.03.2013

Продължителност: 12 месеца (28.03.2013 г.-28.03.2014 г.)

Бюджет на проекта: 126 812,58 Евро

Финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция

Компостирането-с любов към природата

Файлове:

Информационна брошура на български език

Информационна брошура на турски език

Наръчник за компостиране на български език

Наръчник за компостиране на турски език

Информационен лист на български език

Информационен лист на турски език

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1298 Последна промяна: 14:03:10, 04 февруари 2021