Заповед за принудително преместване на ИУМПС

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 28 Януари 2009, 16:43
Валидно до: Сряда, 28 Януари 2009, 16:43

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, к-с "Изгрев” пред бл.42, показват, че същото е собственост на Красимир Господинов Чукарев, с последен известен адрес гр. Сунгурларе ул. "Янтра” бл.4 вх.Б ет.1.

Във връзка с чл. 37б, ал.6 от Наредбата по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Бургас се обявява издадената от Заместник-кмета на Община Бургас Ивелина Василева Заповед N 2747/14.10.2008 г. за принудителното преместване на гореописаното ИУМПС на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 дневен срок от съобщаването й на Интернет страницата на Община Бургас.

Файлове:

Заповед 2747/14.10.2008 г.
Дата: 30.11.-0001 / 00:00

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 6139 Последна промяна: 16:43:02, 28 януари 2009