ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЩИНА БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 23 Ноември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова

С Договор №04-06-66/692/ от 10.06.2014г. Общински съвет -Бургас от свое име и от името и за сметка на Община Бургас, пряко възлага на "Бургасбус" ЕООД извършването на услугата за обществен превоз на пътници по утвърдената транспортна схема на Община Бургас.

От  26.11.2016г.  влиза   в  сила  новата  общинска  транспортна  схема на Община Бургас,  утвърдена с решение на Общински съвет - Бургас  по Протокол №10/26.04.2016г.

Мрежата от автобусни и тролейбусни линии на градската транспортна  схема в Бургас е с обща  дължина от 485 км.

Гръбнак на схемата са  двете бързи линии "Б1" и "Б2", които  свързват  ж.к."Изгрев" и  ж.к."Славейков" с  ж.к."Меден рудник".

Двете разклонения,  идващи от Терминалите "Изгрев" и "Славейков",  се обединяват  в района на хотел "Мираж" в едно общо трасе, преминаващо по бул. "Стефан Стамболов" до  ул. "Сан Стефано".

От Централната автобусна спирка, маршрутът на Бързите автобусни линии продължава по ул. "Христо Ботев", бул. "Иван Вазов", ул. "Индустриална", ул. "Спортна", до бул. "Тодор Александров".

По  бул. "Захари Стоянов" те  достигат до Терминал "Меден Рудник", за да обслужат и най-големия жилищен район на града.

Друг ключов елемент от новата транспортна схема са захранващите линии. Благодарение на тях градският транспорт ще има възможност да обслужва по-ефективно вътрешността на кварталите.

Други две автобусни линии обслужващи най-големия жилищен комплекс на града -М.Рудник са автобусни линии №Б11 и Б12, осъществяващи връзка с ж.к.Лазур, ж.к. Зорница, ж.к.Изгрев ,съответно ж.к.Славейков.

Захранващи линии,   са  №12  от Терминал "Славейков", по маршрута на старата линия №12,  Автогара "Запад", Терминал "Юг", покрай Морската градина,  Терминал "Изгрев", бул. "Проф. Яким Якимов", Терминал "Славейков".

В посока, обратна на маршрута на №12,  се движи  линия №11.

Автобусни линии №3 - до кв. "Банево", №6 - до кв. "Рудник" и линията обслужваща гр.Българово,  след автобусна спирка "Зорница" (МБАЛ), продължават по бул."Демокрация", ул. "Сан Стефано", до АГ "Запад".

Автобусни линии  №7 и №7А от Терминал "Славейков" до кв. Д.Езерово  и кв. "Лозово".

Линия №8 от Автогара "Запад" до кв."Горно Езерово", като определени курсове  ще  обслужват спирките по ул. "Ген. Владимир Вазов" .

С цел намаляване  задръстванията, подобряване транспортната  безопасност и транспортното обслужване, маршрутите на междуселищните  автобусни  линии  се извеждат   от централна градска част и трасето на бързите автобусни линии.

Пороменени са автобусните маршрути по междуселищните линии.

Автобусите обслужващи маршрути  до гр.Българово,  с. Изворище,  с.Брястовец и с. Драганово, се движат по старите маршрути до автобусна спирка "Зорница" (МБАЛ), след което продължават по бул. "Демокрация", ул."Сан Стефано"  до АГ "Запад" .

Автобусите обслужващи маршрути до с.Маринка, с. Твърдица и с.Извор, се движат по старите маршрути до автобусна спирка  "Спортна" (Стадион "Черноморец"), след което продължават по бул. "Мария Луиза",ул."Сан Стефано", ул."Одрин"   до АГ "Запад" .

Определените със Заповед на Кмета на Община Бургас  маршрути за движение на територията на  гр.Бургас,  за автобусните линии от областна и републиканска транспортна схема  са следните:

Превозвачите изпълняващи превози започващи и завършващи на територията на Автогара "ЮГ", се движат по бул."Стефан Стамболов" до автобусна спирка "Зорница" (МБАЛ),  след което продължават  по бул."Демокрация",  бул."Булаир" до Автогара "ЮГ".

Превозвачите изпълняващи превози  започващи и завършващи на територията на Автогара "Запад" и преминаващите през гр.Бургас,  се движат по бул."Стефан Стамболов" до автобусна спирка "Зорница" (МБАЛ),  след което продължават  по ул. "Струга" до АГ "Запад".

Движението по определените маршрути е двупосочно.

Файлове:

Маршрутни разписания на вътрешноградските линии

Маршрутни разписания на междуселищните линии

ТРАНСПОРТНА СХЕМА

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2595 Последна промяна: 10:58:07, 28 ноември 2019