РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ МИННИ РАЙОНИ В УСТОЙЧИВИ ОБЩНОСТИ ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАН ПОДХОД НА ПРЕДЛАГАНЕ И ТЪРСЕНЕ, БАЗИРАН НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА НИСКО-СТОЙНОСТНА ЕНЕРГИЯ (REMINING LOWEX)

Размер на шрифта: A A A Назад
Вторник, 29 Ноември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Община Бургас, в партньорство с европейски общини от Холандия, Словения и Полша демонстрират използването на местни възобновяеми енергийни източници - водата от затворените мини, за отопление и/или охлаждане на сгради. Предлаганият иновативен метод се основава на принципа на използване на нискотемпературна енергия.

Основните цели на проекта са:
♦ устойчиво развитие на минни общности и изоставени, обезлюдени минни райони;
♦ демонстриране на употребата на нискостойностни възобновяеми енергийни източници за отопление и охлаждане на ремонтирани, реиновирани стари сгради;
♦ използване на водите от изоставени мини в комбинация с други местни възобновяеми източници за отопление и охлаждане на сградите;
♦ развитие на местна енергийна политика, която се базира на балансирано енергийно предлагане с налични локални нискотемпературни енергийни източници.

Партньорите по проекта:
● Община Хеерлен; Министерство на жилищно и градско планиране и околната среда - Гр. Хеерлен - Холандия:
● Община Загоре; Мини Загоре;
● Университет на Любляна - Словения;
● Община Челадз; Въглищна - Минна Компания;
● Университет на Силезия - Гр. Челадз - Полша;
● Геологически институт-БАН;
● Други партньори по проекта са големи европейски браншови организации: Lowexnet, представен чрез Fraunhofer; Climate Alliance и EUR -ACOM.

Продължителност: 60 месеца (юни 2007 г.-2013 г.)

Бюджет на Община Бургас:

Финансиране: Шеста рамкова програма на Европейския съюз

 

Файлове:

Информационна брошура на български и английски език

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 822 Последна промяна: 14:03:03, 04 февруари 2021