Осигуряване опазването на приоритетни видове птици и техните местообитания в района на Влажни зони Бургас, част от Натура 2000 (Живот за бургаските езера)

Размер на шрифта: A A A Назад
Вторник, 29 Ноември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Интернет страница на проекта: www.burgaslakes.org

Цели на проекта:
1. Да се засили стратегическото планиране за дългосрочното опазване на застрашени видове птици и устойчивото управление на местообитанията им.
2. Да се намали влиянието върху тези видове птици
3. Да се въведат добри практики при опазването на птиците в попадащата в Натура 2000 зона
4. Да се засили разбирането на обществото и подкрепата му за защита на птиците, техните местообитания и зоните от Натура 2000, което е от съществено значение за дългосрочното им опазване.

Проектът има за цел да осигури дългосрочно и самостоятелно опазване на Бургаските езера и тяхното видове разнообразие в полза на гражданите на областния град и България. В тази връзка за първи път ще се установи партньорство между организации от различни сектори, които да работят заедно по един ефективен и взаимоизгоден начин, в името на обща клауза.

Статус: Приключил

Постигнат резултат:
В рамките на проекта се работи за възстановяване и поддържане на благоприятно природозащитно състояние на трите бургаски езера - "Вая", "Мандра" и "Атанасовско". Това беше постигнато, чрез пряко опазване на пет вида птици, застрашени от изчезване в световен мащаб - малък корморан, къдроглав пеликан, голям воден бик, както и белооката и тръноопашатата потапница. Проектът е полезен и със създаването на механизми за управление на важни за опазване защитени зони от националната екомрежа НАТУРА 2000, а именно "Мандра - Пода", "Езерото Вая" и "Атанасовското езеро". Езерният комплекс и вторият по важност на стария континент миграционен път "Виа Понтика" имат голяма стратегическа стойност за Европейския съюз.

Бюджет на проекта: 1 775 006, 00 евро

Финансиране: Програма Life+

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1019 Последна промяна: 14:02:12, 04 февруари 2021