УСТОЙЧИВИ СЕГА (SUSTAINABLE NOW)

Размер на шрифта: A A A Назад
Вторник, 29 Ноември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Основните дейности по проекта бяха насочени към подпомагане развитието на местни / регионални общности за подобряване на енергийните им характеристики и увеличаване използването на възобновяеми енергийни източници посредством опита на напреднали в тази област общности с цел подобряване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите от CO2.

Проектът отразява специфичната роля на местни и регионални власти в управлението на техните общности, както и управлението на средствата и инфраструктурата. Основен елемент е интегрираният подход, т.е включване на елементите градското планиране, управление на ресурсите, процеса на участие, както и търсенето и предлагането.

Специфичната цел и дейности, които включва проектът, са създаване на Местен енергиен план за действие чрез обмяна на опит с общности, напреднали в областта на енергийната ефективност; повишаване на капацитета на местните власти за управление на енергийните ресурси чрез получаване на чуждестранна експертна помощ; организиране на семинари, Енергийна седмица за повишаване съзнанието на гражданите и представители на местната власт по въпросите на устойчивата енергия.

Статус: Приключил

Постигнати резултати:
√ Организирани Дни на Устойчивата Енергията;
√ Сформиран Консултативен съвет по енергийна ефективност;
√ Изготвена Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Бургас 2010 - 2020;
√ План за действие 2010-2013 г.

Бюджета на Община Бургас: 86 791 Евро
Съфинансиране: 21 698 Евро

Финансиране: Програмата Интелигентна енергия за Европа(IEE)

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 822 Последна промяна: 14:02:07, 04 февруари 2021