В ПОДКРЕПА НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2014-2020 Г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 2 Декември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова
В ПОДКРЕПА НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2014-2020 Г.

Специфични цели на проекта:
► Подготовка на инвестиционни проекти, осигуряващи устойчиво и интегрирано градско развитие;
► Идентифициране на проектни предложения, допринасящи за развитие на определените зони за въздействие, част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас.

Основните дейности по проекта са свързани с:
♦ Изготвянето на работни инвестиционни проекти за реализация на "Интегрирани проекти за осигуряване на балансирана градска среда"
- в ЦГЧ, гр. Бургас;
- в ж.к. Възраждане, гр. Бургас;
- в ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас
♦ Изготвянето на работни инвестиционни проекти за реализация на "Интегриран проект за адаптиране на зони за отдих към съвременните условия на динамичния град" чрез:
реконструкция на парк Езеро, гр. Бургас;
• реконструкция на улица и изграждане на подземен паркинг за 80 автомобила в парк Езеро, гр. Бургас;
• реконструкция на зелени площи и изграждане на поливна система с оползотворяване на дъждовна вода в Южна част на Приморски парк (от паметник на Пушкин до ул. 6-ти септември и хотел Приморец), гр. Бургас
♦ Изготвяне на работни инвестиционни проекти за осигуряване на модерна образователна инфраструктура в гр. Бургас чрез:
- преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда ДДЛРГ "Ал. Г. Коджакафалията" в учебен корпус;
- реконструкция на училищен двор на ОУ "Елин Пелин", гр. Бургас;
- изграждане на нова детска градина в Районен център - Меден Рудник, гр. Бургас
♦ Изготвяне на работни инвестиционни проекти за реализацията на "Социални жилища - модел за социално включване в ж.р. Меден Рудник" - Проектиране на две социални жилища в зона В и Д, ж.к. Меден рудник, гр. Бургас
♦ Изготвяне на работни инвестиционни проекти за реализация на "Обновяване на сграда с обществено предназначение в град Бургас" - преустройство на съществуваща сграда - Културен дом на НХК;
♦ Предоставяне на консултантска услуга за извършване на оценка на съответствието на изготвените инвестиционни проекти;
♦ Изготвяне на технически паспорти за съществуващи сгради: Културен дом на НХКЦГЧ и ДДЛРГ "Ал. Г. Коджакафалията", гр. Бургас;
♦ Обследване за енергийна ефективност - издаване на сертификат за енергийни характеристики на ДДЛРГ "Ал. Г. Коджакафалията", гр. Бургас.

Статус: Приключил

Постигнати резултати:
√ Укрепен капацитета на Община Бургас в подкрепа за програмен период 2014 - 2020.

Бюджет на проекта: 1 336 278.00 лв. без ДДС

ДБФП № BG161PO001/5-02/2012/029

Финансиране: Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1180 Последна промяна: 14:42:13, 04 февруари 2021